Tips redaksjonen
27.05.2016

Fra energimerke B til A med innovativ løsning

Innovativ og energibesparende ventilasjonsaggregatløsning sikret Enova-støtte på 37 prosent av merinvesteringen for R8 Property sitt nye kontorbygg på Nordre-Fokserød.

Utviklingsdirektør og partner i R8 Property, Tommy Thovsland, forteller at merinvesteringen på litt over en halv million kroner gir en energibesparelse på 88 000 kWh i året, sammenlignet med vanlig ventilasjonsaggregat.
   – Dette nye bygget blir oppført i to etapper. Første byggetrinn vil være ferdigstilt oktober 2016, og samlet areal for bygget er på 5 585 kvadratmeter. Det har et estimert energibehov på bare 447 000 kWh i året. Det gir betydelige kostnadsbesparelser for leietakerne som skal benytte bygget, i form av redusert energiforbruk, sier Thovsland.
   Den innovative aggregatsløsningen innebærer at det benyttes doble varmegjenvinnere i rekkefølge i kombinasjon med adiabatisk kjøling, noes som gir en temperaturvirkningsgrad på 92,6 prosent,

Aldri før prøvd i Norge
Seniorrådgiver for Enova, Frode Olav Gjerstad, forteller at grunnlaget for Enovas beslutning er at løsningen ikke har vært utprøvd i Norge tidligere.
   – Støtteprogrammet «Ny teknologi for fremtidens bygg» retter seg mot prosjekter som består av konkrete, fysiske installasjoner. Teknologi som støttes, skal ikke tidligere være introdusert i det norske markedet, sier Gjerstad.
   Programmet skal gi investeringsstøtte til innovative demonstrasjonsprosjekter i fullskala under reelle driftsforhold. Prosjektene skal bidra til energieffektivisering eller økt produksjon av fornybar energi i Norge.

R8 Property er en inspiserende kunde
Caverion har teknisk totalentreprise på prosjektet til en verdi av ca. 20 millioner kroner og leverer tjenesteområdene rådgivning, design og engineering, prosjektledelse og prosjektgjennomføring.
   Forretningsutvikler for Caverion, avdeling TeVe, Henrik Mæhle, synes det er inspirerende å jobbe for en kunde som R8 Property.
   – R8 Property er en modig eiendomsutvikler som støtter opp om mennesker som har mer å tilføye enn tradisjonelle løsninger. Prosjektet Nord-Fokserød er nok et bevis på nettopp dette. De tør å bruke en løsning som aldri før er prøvd ut, for å sikre energieffektivitet og minimere miljøbelastning, sier Mæhle.
   – I tillegg er det andre smarte og avanserte løsninger, som vil sikre at energibehovet til belysning reduseres gjennom effektiv utnyttelse av dagslys og behovsstyring.
   Også behovet for ventilasjon vil styres etter behov gjennom Caverions egenutviklede løsning KlimaTak som sikrer et godt inneklima.
   – Et godt inneklima er viktig, fordi det fører til færre helseproblemer, lavere sykefravær og økt produktivitet, sier Mæhle.

Løsningsorientert leverandør
Leverandør av ventilasjonsaggregatet Covent ser på prosjektet med like stor interesse som Caverion, Enova og R8, ikke minst med tanke på den markedsverdien dette kan gi.
   – Vi har utviklet denne innovative løsningen i god dialog med Caverion. Vi har hatt fokus på å være løsningsorienterte, og nå har vi fått til et aggregat som bruker langt mindre energi, som da sparer kostnader senere i livssyklusen, sier Prosjektleder for Covent, Øyvind Søyland.
   – I tillegg til at vi har redusert behovet med ettervarme med 63 prosent i forhold til myndighetskravet, vil løsningen også gi store besparelser på kjølingskostnader i sommerhalvåret. Teoretisk sett får du full kjølekapasitet med bare 140 liter vann i timen, avslutter Søyland.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1