Tips redaksjonen
13.06.2016

Fra avfall til verdifull byggekomponent

Et gammelt toalett, en ødelagt flis, aske, avfall fra ROCKFON himlingsplater. Dette er noen av ingrediensene som kan inngå som råstoff i ROCKWOOL-konsernets steinullsprodukter. Konsernet har jobbet i flere år for å skape en mer bærekraftig produktlivssyklus blant annet gjennom gjenanvendelse.

Avfallsmengdene i Norge vokser. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at avfallsmengdene aldri har vært høyere, og de største avfallsmengdene kommer fra industrien. Den bidro med 23 prosent av alt avfallet i 2013, tett fulgt av husholdningene og bygg-og anleggsnæringen. I europeisk sammenheng ligger Norge litt over gjennomsnittet med 496 kg avfall per capita ifølge Eurostats avfallsstatistikk fra mars 2015.
   – På ROCKWOOLs fabrikker arbeider man flittig for å minimere og utnytte sine egne avfallsstrømmer og for å bruke restprodukter fra andre industrier i produksjon og omforme dem til nye steinullsprodukter. Vi ønsker å gjøre vårt til en mer ansvarlig bruk av ressurser og forvandle andres avfall og rester til steinullsprodukter. Derfor får vi årlig 500 000 tonn industriavfall på konsernnivå. I stedet for at industriavfall ender opp som deponi, tar vi det inn i vår produksjon og gir det nytt liv, slik som akustiske paneler og isolasjon. Som konsern tar vi imot tre ganger mer avfall enn vi genererer, sier ROCKWOOL konsernets Miljøsjef Marianne Guldberg.

Upcycling versus Recycling
Den unike fremstillingsprosessen av steinull fører til at steinull som kommer ut av fabrikken, er av nøyaktig samme verdi og kvalitet som om det bare ble produsert på grunnlag av råstoff i naturen.
   – Mange forveksler recycling med upcycling. Men i motsetning til vanlig recycling av for eksempel papir, der fibrene blir gradvis brutt ned, og derfor kan brukes om igjen flere ganger, er vår upcyclingprosess unik. Vi tar gammel steinull i retur og videreforedler til helt ny steinull med nøyaktig de samme kvalitetene som steinull som ble levert på for eksempel en gjenbruksstasjon. Det er langt bedre enn å sende til deponi. I sin ekstreme konsekvens gir upcycling mulighet for å holde materialene i en konstant syklus, sier ROCKFON Sustainability Officer Christian Kofod.

Innsamling og returnering av steinull
ROCKFON leverer akustiske himlings- og veggløsninger for alle typer bygninger der det er behov for å skape et godt inneklima gjennom god akustikk. Det kan være skoler, barnehager, sykehus, kontorer og sykehjem. Disse bygningene har ofte mye slitasje på miljøet og trenger renovering fra tid til annen. Derfor har ROCKFON ved flere store renoveringsprosjekter avtalt med byggherren at de gamle akustiske platene blir tatt i retur og upcyclet til nye steinullsprodukter. Dermed kan byggherren også bidra til et bedre miljø og spare ressurser.
   Et av disse prosjektene var Kongens gate 18–20/Kirkegaten 21 i Oslo. De flotte klassiske bygningene ble ferdigrenovert i 2013 og fungerer i dag som et bygningsanlegg. Her var ønsket fra byggherren, Oslo Pensjonsforsikring, å ha en klar miljøprofil, og man fulgte så langt som mulig de målene som er satt under BREEAM-sertifiseringen. Ett av disse målene var å oppnå tre poeng i kategorien avfallshåndtering på byggplassen. Et samarbeid mellom Insenti og Rockfon bidro til å oppfylle dette målet.
   – Ettersom byggherren ønsket en klar miljøprofil, kontaktet vi ROCKFON og forhørte oss om muligheten for retur, som et bidrag til avfallsreduksjonen på prosjektet. Himlingsplater håndteres stort sett som restavfall i Norge, så det var ganske unikt at ROCKFON tok himlingsplatene i retur på dette prosjektet, sier akkreditert Miljøleder Erlend Brørs, som var ansvarlig for prosjektledelsen og byggingen.
   Prosjektet var så nytt og banebrytende at han tok det med seg til byggavfallskonferansen som arrangeres årlig i Oslo. Her deltar et stort antall personer fra bygg- og avfallsbransjen. Her ble samarbeidet med ROCKFON fort fokuspunktet.
   – Jeg presenterte både resultatet og fremgangsmåten, noe som skapte stor oppsikt ettersom det var revolusjonerende og ganske unikt at himlingsplater hadde gått i retur.
   Kongens gate 18–20/Kirkegaten 21 i Oslo er et eksempel på at leverandøren, entreprenøren og byggherren også kan bidra til et bedre miljø og spare ressurser.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1