Tips redaksjonen
24.10.2014

Forventer millionbesparelse med flåtestyringssystem

For to år siden tok Frode Bjønnes Transport AS i bruk et flåtestyringssystem fra Guard Systems AS. Transportøren benytter nå systemet på alle fronter fra kjøreadferd til redusert dieselforbruk. 
  – Klarer vi å endre holdningene til våre sjåfører, er det mulig å oppnå årlige besparelser i millionklassen, sier daglig leder Frode Bjønnes i selskapet.

Transportøren tester nå også ut sporingssystemet SpotGuard på to kostbare hengere. – Systemet gjør at vi til enhver tid vet hvor hengerne befinner seg. Det er en billig investering som sikrer oss mot tyveri, sier Bjønnes. Han legger til at ordningen er godkjent av forsikringsselskaper. – Dermed unngår jeg mye frustrasjon fordi leveringstiden på slikt utstyr er 2–3 måneder. SpotGuard er et GSM/RF-basert sporingssystem som plasseres på henger.   

Selskap i vekst
Transportøren har til sammen 16 lastebiler (2 DAF’er og 14 MAN’er) og 20 ansatte. Bjønnes driver virksomheten fra sitt hjemmekontor i Skien. I 2013 omsatte Frode Bjønnes Transport for 18 millioner kroner.  I år forventes omsetningen å bli på over 20 millioner. Nedslagsfeltet for virksomheten er Østlandsområdet, og selskapets største kunde er Post Nord, som står for 80 prosent av omsetningen. Dernest følger Bring Logistics, som står for 15 prosent mens de øvrige 5 prosent er egne kunder. 
  – Vi er opptatt av kvalitetsleveranser og god kundeoppfølging, sier Bjønnes. Han kan fortelle at investeringen i moderne og kundetilpassede IKT-systemer har vært avgjørende for å nå selskapets vekstprognoser.  

Full oversikt
Frode Bjønnes Transport benytter flåtestyringssystemet (FleetSystem) med kjørebok og sporingssystemet SpotGuard fra Guard Systems. 
  – Flåtestyringen gir full oversikt over hvor bilene til enhver tid befinner seg. Jeg har lært alle funksjoner som går på oppfølging av arbeidstid, drivstofforbruk på biler, statistikker på lønnsom kjøring, feilfakturering og kilometer mot betaling. Jeg kan gå inn på dataskjermen og se om sjåførene velger riktig rute til kunde A, sier Bjønnes. Han forteller at målet med tiltakene er å endre kjøreadferd og redusere dieselforbruk. 
   – Skjer det f.eks. brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelser, registreres det med én gang. Derfor har jevnlige møter med sjåførene der vi finner frem til tiltak for å gjøre kjøringen mer lønnsom.   

Full oversikt
– Når jeg skal fakturere kundene, må jeg ha full oversikt over alle hendelser. Noen ganger glemmer sjåførene å notere ned i notatblokka hvilke bomstasjoner de har passert, og hvilke ferger de har tatt. Jeg kan gå inn i flåtestyringssystemet å få detaljinformasjon om dette.  
  Kjører en sjåfør ca. 2000 kilometer i løpet av én uke, må det stemme overens med beløpet jeg fakturerer kunden. FleetSystem er et viktig verktøy for å innhente slik informasjon, sier Bjønnes. Han legger til at han kan ta ut daglige eller ukentlige kjørerapporter på hver enkelt sjåfør. – Jeg kan dissekere ruta ned i detalj for å få frem rutevalg, hvor mange stopp som er tatt, og når han kom frem til kunden.  

Øker sikkerheten
Flåtestyringssystemet har bidratt til å øke sikkerheten til hver enkelt sjåfør. – Det gir meg sanntidsinformasjon om hvor bilen/sjåføren befinner seg. Oppstår det havari på fjellet vinterstid, kan jeg aksjonere umiddelbart. På google map får jeg fotografisk detaljutsnitt over hvor bilen står. Jeg kan sjekke om tenninga er på eller av, og om batterispenninga faller.  

Kjøreadferd
Frode Bjønnes Transport arbeider aktivt med å få sjåførene til å redusere hastigheten og derav dieselforbruket. 
  – Enkelte sjåfører kjører for hardt. Går jeg inn i flåtestyringssystemet, får jeg oversikt over det reelle dieselforbruket til hver bil og kan aksjonere, sier Bjønnes. Han legger til at det gjennom flåtestyringssystemet nå kjøres en adferdsanalyse på alle biler. 
  – Når jeg får timeliste fra sjåførene, kan jeg kjøre en kjøreadferdsrapport i FleetSystem. Her ser jeg hvor stort forbruket har vært den siste måneden. Vi har satt fartsgrensen til 85 km/t, men fortsatt er det mange sjåfører som overskrider den. Du skal ikke kjøre mye over maksfarten før drivstofforbruket øker med over 1 liter pr. mil. Samtidig økes slitasje på dekk og drivverk med over 20 prosent. Det er dårlig holdning å kjøre bilene i over 90 km/t og okkupere venstrefila på 4-feltsveien. Vår oppgave er å kjøre gods på en kontrollert, rask og billig måte fra A til B. Derfor kommer jeg til å innføre en bonusordning for de sjåførene som holder seg innenfor maksfart. Klarer vi å få ned hastigheten, vil vi også fremstå som en miljøbevisst bedrift.  

Unngår plunder og heft
Investeringen i flåtestyringssystem har spart Frode Bjønnes Transport for mye plunder og heft. – Jeg kan knytte timeregistrering opp mot antall kjørte kilometer og finne ut hvor mye jeg tjener på hver bil, sier Bjønnes. – Skulle vi bli beskyldt for å komme for seint frem til kunden, kan jeg gå inn i FleetSystem å få eksakt informasjon om når bilen var fremme på rampa, sier Bjønnes.  

Godt samarbeid
– Uten dagens flåtestyringssystem måtte vi ha gjettet oss frem til hvor bilene befinner seg geografisk. Det ville fått alvorlige konsekvenser for lønnsomheten, sier Bjønnes. Han forteller at samarbeidet med Guard Systems har fungert godt siden det ble innledet for to år siden. – I tilfelle uforutsette hendelser har systemleverandøren fulgt oss opp med én gang, avslutter han.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1