Tips redaksjonen
20.07.2015

Første lufthavner med fjernstyrte tårn

Etter en grundig helhetsvurdering har Avinor valgt de fem første lufthavnene som skal planlegges for fjernstyrt tårntjeneste. Det blir Mehamn, Berlevåg, Værøy, Røst og Hasvik.

Konsernstyret i Avinor besluttet i slutten av mars å planlegge etablering av et tårnsenter i Bodø. Ambisjonen er at senteret skal være klart i løpet av 2017.
   – Målet med denne satsningen er å kunne betjene lufttrafikken når det er behov for det. I framtiden venter vi også at én person vil kunne håndtere trafikken på flere lufthavner fra samme posisjon. Samlet gir dette en enda mer effektiv drift på lufthavnene. Videre er det slik at eksisterende tårn har behov for betydelige investeringer; med fjernstyrte tårn unngår vi en del av disse kostnadene, forteller divisjonsdirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor.

Fem første valgt
Nå er det besluttet hvilke fem lufthavner som vil være de første som får fjernstyrt tårntjeneste. Etter en grundig helhetsvurdering er Mehamn, Berlevåg, Værøy, Røst og Hasvik valgt først. – Ved flere av disse var blant annet behovet for investeringer de kommende årene store, og ved enkelte av disse stedene har det også vært utfordringer med å sikre bemanning, forklarer Snekkerbakken.
   Avinors ambisjon er at de første lufthavnene skal betjenes fra tårnsenteret når det står klart i løpet av 2017. Deretter venter man å kunne innføre fjernstyring ved 3–5 lufthavner per år. Rekkefølgen for de fem første, og nøyaktig tidspunkt for hvert enkelt tårn, vil bli avklart i tiden framover.
   – Satsningen vil gi en sikker og enda mer effektiv drift på lufthavnene. Det legger igjen til rette for at flyselskapene kan opprettholde det gode rutetilbudet de har på våre mange lufthavner i Norge. Når det gjelder sikkerhet, er det viktig å understreke at enhver endring innenfor luftfart er regulert av strenge regler. Etablering av fjernstyring forutsetter en aksept hos Luftfartstilsynet, avslutter Snekkerbakken.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1