Tips redaksjonen
01.08.2017

Først med garanti for tette tak

Team Icopal er først i Norge med en utførelsesgaranti for tette flate tak. – Riktig produkt levert av flinke fagfolk holder tett i minst 20 år. Det er derfor en selvfølge at vi skal tilby en garanti, sier administrerende direktør i Icopal, Håkan Magnusson.

Icopal er første aktør i Norge som garanterer at deres løsninger holder tett i minst 20 år. Garantien utstedes fra selskapet og gjelder arbeider utført av takspesialistene i Team Icopal-kjeden. Hensikten er å gi kundene trygghet for at det lønner seg med kvalitetstunge løsninger.
   – Dessverre er trenden at anbud og prisforespørsler danner grobunn for enklest mulig løsning til lavest mulig pris. Det er i beste fall veldig uklokt med tanke på at taket er byggets viktigste og mest skadeutsatte fasade. Vi trenger ikke å legge skjul på at vår bakenforliggende ambisjon er å flytte fokus fra pris til løsning. Kvalitet skal koste mer, fordi det er billigst over tid, sier Magnusson.
   Icopal PLUSS Garanti skal gi kundene trygghet når de tar korrekte investeringsbeslutninger. Garantien tilbys på nye samt på rehabilitering av flate og svakt hellende tak som tekkes med enten asfalttakbelegg eller PVC. Kundene er garantert tett tak i minst 20 år, avhengig av hvilke tekkemateriale/løsning som benyttes. Icopal garanterer for både produkt og utførelse.
   – Vi ser stadig flere lekkasjer på tak som nylig er tekket. Den viktigste årsaken er at det velges produkter basert på lavest mulig innkjøpspris. Vår takgaranti er for smarte byggeiere som forstår at riktige produkter tekket av erfarne fagfolk er det eneste som er riktig dersom man ønsker lavest mulig kostnad på taket over tid, sier Magnusson.
   Derfor vil også PLUSS-garantien differensiere på tiden det garanterer tette tak. Det skal motvirke den uheldige trenden at ulike tekkeløsninger sidestilles i kvalitet.
   – Det sier seg selv at to lag med ATB gir et vesentlig mer robust tak enn 1,2 mm PVC, sier Magnusson.  
   På miljøproduktet Noxite kan man dermed få en garanti på 15 eller 20 år samtidig som taket bidrar til å rense luften for skadelige gasser.
   – Dette er en uslåelig kombinasjon. Man sparer penger over tid ved å velge løsninger som bidrar til å redusere global oppvarming, sier Magnusson.
   Garantiordningen vil administreres av Icopal på vegne av medlemmene i kjeden. Etter at Icopal har mottatt dokumentasjon på riktig utførelse, vil garantien utstedes. For at garantien skal være gyldig, må byggeier sikre at det utføres tilsyn av taket minst to ganger i året.
   – Vi anbefaler at det gjøres service og vedlikehold av taket ofte, og minst en gang om høsten og etter at snøen har smeltet om våren. Proaktivt vedlikehold er alltid smartest, og de som tar et aktivt eierskap til taket, vil ofte erfare at tekkingen holder tett lenge utover garantiperioden, sier Magnusson.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1