Tips redaksjonen
11.03.2015

Forslag om alkoholsalg fra nisjeprodusenter ut på høring

Regjeringen vil sende på høring forslag om å legge til rette for alkoholsalg direkte fra norske nisjeprodusenter. Dette er en oppfølging av punktet i Sundvolden-plattformen om å åpne for alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter.

Regjeringen har nå besluttet å utarbeide og sende på høring et forslag om å endre alkohollovens bestemmelser som utnytter det antatte handlingsrommet for salg av alkoholholdige varer over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen, det vil si eplesider, pæresider og andre gjærede drikker basert på frukt og bær, og også øl-lignende drikker basert på andre råvarer enn malt. Dette er en oppfølging av punktet i Sundvolden-plattformen om å åpne for alkoholsalg direkte fra nisjeprodusenter.

Antatt handlingsrom
– Jeg er veldig fornøyd med at vi nå har kommet ett skritt videre i denne saken, sier Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP).
   – En åpning for nisjesalg for disse produktene vil kunne gi gode og spennende muligheter for produktutvikling og innovasjoner i Norge, sier statsråden.
   Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) innhentet en EØS-rettslig vurdering av om det er mulig å åpne for salg av alkoholholdig drikk over 4,7 volumprosent fra nisjeprodusenter uten at dagens monopolordning endres eller svekkes. Utredningen viser at Norge har et antatt handlingsrom knyttet til salg av alkohol for produkter som er utenfor EØS-avtalen, det vil si eplesider, pæresider og andre gjærede drikker basert på frukt og bær, og også øl-lignende drikker basert på andre råvarer enn malt. Utredningen viser samtidig at det kan være store EØS-rettslige utfordringer ved å tillate nisjesalg av produkter som er innenfor EØS-avtalen, eksempelvis vin basert på druer, øl og brennevin. 

Høringsnotat i løpet av våren
Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med et høringsnotat med forslag om å åpne for salg av enkelte alkoholholdige produkter over 4,7 volumprosent som ikke er omfattet av EØS-avtalen. Dette vil bli sendt på høring i løpet av våren. 
   En ordning med nisjesalg vil bare omfatte noen få produktgrupper og ordningen antas derfor å bli av begrenset omfang. Det er derfor ikke grunn til å tro at en eventuell utnyttelse av et slikt mulig handlingsrom vil føre til økt konsum av alkohol.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1