Tips redaksjonen
27.03.2017

Forskning på industriell overflatebehandling av trekledning

Forskningsrådet har nylig bevilget midler til 13 prosjekter på til sammen ca. 80 millioner kroner. Ett av prosjektene er forankret hos Gausdal Bruvoll BA og handler om fremtidens prosesskontroll av industrielt overflatebehandlet trekledning. Prosjektet ledes av Treteknisk og skal bidra til utvikling av Gausdal Bruvolls prosesser og produkter.

Gausdal Bruvoll BA februar 2017 (Foto: Brede Lesjø)

Gausdal Bruvoll er en av landets ledende bedrifter på overflatebehandlet kledning. Bedriften har de senere årene investert betydelig både i utstyr og kompetanse. Nå satses det ytterligere på investeringer knyttet til produksjon og prosesskontroll for å sikre best mulig kvalitet på sluttproduktene.
   – For oss er dette forskningsprosjektet avgjørende for investeringene på den måten at vi øker kompetansen på industriell overflatebehandling og kan utnytte investeringene best mulig, sier Jørn Nørstelien, adm. dir. i Gausdal Bruvoll.

Gir ny og viktig kunnskap
Prosjektet inneholder mange komponenter som er viktige for bransjen. Det gir generelt økt kunnskap om industriell overflatebehandling og bidrar til økt industrialisering og ferdigstillelsesgrad. Introduksjon av avansert automasjon og statistisk produksjonskontroll vil kunne redusere produksjonskostnader, øke kvaliteten på produktene, effektivisere produksjonen og åpne opp for nye produkter. Dette er også overførbart til andre deler av industrien. – Prosjektet vil bidra til å gi ny og viktig kunnskap om produksjonsprosessene for industriell overflatebehandling og medvirke til bedre sluttprodukter, sier forsker og prosjektleder Ulrich Hundhausen fra Treteknisk.

«Kledningskontrollen»
Treteknisk har lenge arbeidet med fagfeltet trekledning, både ubehandlet og behandlet, og er ett av de ledende fagmiljøene på dette området. Arbeidet omfatter både forskning, produkt- og prosessutvikling, og mye skjer i nært samarbeid med industrien.
   – Vi ser fram til å samarbeide med Gausdal Bruvoll i dette prosjektet, sier adm. dir. Hilde Tellesbø ved Treteknisk.Treteknisk har sekretariatet for en rekke kontroll- og sertifiseringsordninger. En av disse er «Kledningskontrollen» som er en frivillig kvalitetskontroll for produsenter av overflatebehandlet kledning og samler de fleste leverandørene i markedet.
   Industrialisering og større ferdigstillelsesgrad er sentrale områder for å få produkter basert på fornybare ressurser ut i markedet. – For treindustrien vil dette prosjektet innebære økt kompetanse på alle disse strategisk viktige områdene, sier Finstad.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1