Tips redaksjonen
08.06.2015

Fordeler med landbasert lakseanlegg

Danmark er det land i verden som er kommet lengst i bruken av miljøvennlige landbaserte lakseanlegg, og de har bygd verdens største landbaserte anlegg i Hirtshals i Nord-Jylland.

Fordelen med landbasert anlegg er at det kan legges utenfor den ville fiskens naturlige vandringsmønster. I Danmark er det et enten eller. Men det er også flere andre fordeler fremfor havbaserte anlegg: Det er lettere å transportere fôr og fisk til og fra anlegget, som også er lettere tilgjengelig for personalet enn et anlegg i sjøen. Temperaturstyringen i et landbasert resirkulert anlegg gjør at laksen fortere oppnår markedsstørrelse i forhold til laks som er oppdrettet i havet der temperaturen svinger. Fôrkvotienten vil også normalt være mindre i et landbasert anlegg der det ikke går så mye til spille. Danske oppdrettere opplyser at det er fullt mulig å produsere laks fra eggstadiet og opp til slakteferdig fisk i ett og samme anlegg, noe som er kostnadsbesparende. Det er ikke behov for å impregnere en tank på land med kjemikalier slik som man må gjøre med nettet i et havbruk for å unngå begroing. I et landbasert anlegg er det ikke unormalt å kunne frarense for eksempel 85 prosent nitrogen og 93prosent fosfor. Det kan da produseres langt flere laks med den samme miljøbelastningen helt uten lus.
   Danske oppdrettere med landbaserte anlegg fremhever også fordelen det er med å unngå lus, rømming og havari i forbindelse med storm.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1