Meny
25.03.2014

Forbedret stigesikkerhet med statusmerking av utstyr

Laddertag kommuniserer viktig sikkerhetsinformasjon når og hvor den behøves. Den viser ansatte hvilke stiger som har blitt inspisert og som er i god stand for bruk.

Stigeulykker oppstår vanligvis enten på grunn av bruk av feil stige, ved feil bruk av stigen, eller fordi stigen er i dårlig stand. Laddertag kan være til stor hjelp for å unngå ulykker med defekte eller utslitte stiger. Det virker som om veldig få profesjonelle er opplært i inspeksjon for defekter av stiger. De antar at det tilgjengelige utstyret er egnet for bruk. Slike antakelser kan vise seg veldig kostbare. 

Der det trengs
Laddertag er et veldig synlig og enkelt system å bruke. Det består av en beholder og innsatsdel som alltid viser hvilken stige som er klar for bruk. Beholderen er alltid festet til stigen, men slik at den ikke er i veien. Innsatsdelen viser en lettlest inspeksjonsplan. Den viser både planlagte inspeksjonsdatoer og signaturene til ekspertene som godkjente den. Så snart en stige ikke blir godkjent, blir innsatsdelen fjernet slik at en tydelig melding «Ikke bruk denne stigen» vises på den permanent plasserte beholderen. Laddertag viser også tydelig hvis en stige ikke har blitt inspisert i henhold til planen. Stiger med manglende inspeksjonssignaturer skal ikke brukes.

Regelmessig inspeksjon
Regelmessige stigeinspeksjoner skal utføres av kompetente personer som kan godkjenne stiger for bruk. Du kan avgjøre hvor ofte en inspeksjon er nødvendig i din risikovurdering, og du kan kommunisere opp til 12 planlagte inspeksjonsdatoer på hver innsatsdel. Laddertag inneholder også en veiledning for hva som skal kontrolleres på stigen før bruk, et sted for oppføring av et unikt stigereferansenummer og plass for angivelse av stigens tiltenkte bruk.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no