Tips redaksjonen
01.05.2016

Forbedrer oppetid og reduserer vedlikehold på ubemannede plattformer

Integrerte kraft- og telekommunikasjonsløsninger skal øke produktiviteten på syv ubemannede plattformer utenfor kysten av De forente arabiske emirater.

ABB i Norge har mottatt ordrer fra National Petroleum Construction Company (NPCC) for elektro- og telekommunikasjonssystemer til Al Nasr feltutviklingsprosjekt i Abu Dhabi. Ordrene på rundt 160 millioner kroner ble booket i fjerde kvartal 2015.

Sømløs kraftdistribusjon
ABBs løsninger inngår i NPCCs oppdrag fra Abu Dhabi Marine Operating Co. (ADMA-OPCO), som inkluderer sikker drift av syv brønnhodeplattformer 130 km nordvest for Abu Dhabi. Sammen med fjorårets ordrer til prosjektet vil ABB levere et system for sømløs kraftdistribusjon, inkludert strøm fra land, som dekker hele Al Nasr-feltet. Med de nye bestillingene nærmer ABBs ordrevolum seg én milliard kroner for dette prosjektet alene.

Erfaring fra norsk sokkel
– Tett integrasjon mellom elektro og automatisering er et nøkkelelement i ABBs Next Level-strategi for å sikre trygg, pålitelig og effektiv drift for våre kunder. Disse ordrene bekrefter styrken i våre langvarige relasjoner med Hyundai Heavy Industries og NPCC for dette prosjektet, sier Peter Terwiesch, global leder for divisjon Process Automation i ABB.
   ABB har spesielt på norsk sokkel vist at elektrifisering av offshoreplattformer er fullt gjennomførbart. Kraft fra land kan bidra til reduserte utslipp, forenklet drift og forbedret arbeidsmiljø gjennom lavere støynivå. På norsk sokkel har ABB levert kraft fra land til Gjøa, Goliat, Troll A, Valhall og snart Johan Sverdrup. Anleggene i Al Nasr-kontraktene får elektrisk kraft fra en 132 kilovolt (kV) vekselstrøms-ringkabel.
   – ABBs omfattende erfaring med offshore elektrifisering sikrer høy pålitelighet og minimaliserer livssykluskostnader, samtidig som oljefeltenes miljøfotavtrykk reduseres, forteller Terwiesch.

Markedsledende kontrollsystem
Uavbrutt kraftforsyning og oppetid er kritisk for olje- og gassektoren. Kraftstyringssystemet er basert på ABBs markedsledende kontrollsystem 800xA, som sømløst integrerer alle delene i det omfattende elektrosystemet. Derfor kan hele kraftdistribusjonen fjernstyres på en sikker og effektiv måte. Et tilstandskontrollsystem for prediktivt vedlikehold skal ytterligere redusere kostnader og øke livslengden på utstyret ved at det reduserer risiko for feil og uplanlagt nedstenging.

Leveransen
ABB skal levere 11 kilovolt (kV) og 6,6 kV luftisolerte brytere og lavspenningstavler som kontinuerlig sender data for å ivareta sikkerhet, tilgjengelighet og pålitelighet for utstyret. ABB leverer også et helintegrert telekommunikasjonssystem til det nye superkomplekset av plattformer for intern- og ekstern kommunikasjon samt fysisk sikring av feltet.   
   Nøkkelproduktene er datanettverk, elektronisk personsporingssystem, kamerasystem, radar, høyttalersystem, alarmsystem, adgangskontroll, telefonsystem, radioer og kommunikasjonssystem mellom plattformene. Leveransene er planlagt andre halvår 2016.
   Fjorårets ordrer til ABB for prosjektet inkluderer blant annet 132 kV gassisolerte bryterfelt til et landanlegg og to offshoreinstallasjoner, 33 kV gassisolerte bryteranlegg, 11 kV og 6,6 kV luftisolerte brytere, transformatorer, shunt-reaktorer og tilhørende utstyr med effekter fra 500 kVA til 100 MVA samt telekommunikasjonssystemer.
   ABB har støttet feltutviklingsprosjektet Al Nasr fra konseptstadiet, gjennom FEED (front-end engineering and design) og nå i konstruksjonsfasen. Kontrakten dekker design, ingeniørtjenester, utstyrsleveranser, installasjon og igangkjøring.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1