Tips redaksjonen
24.10.2014

Flytende gassproduksjon

I seksjonen Marine, shipping og offshore har vi en artikkel om Shells gigantprosjekt Prelude som tar form ved skipsverftet Samsung Heavy Industries i Sør-Korea. Shell blir i internasjonale medier omtalt som en gamechanger – en selskap som setter ny standard – i dette tilfellet med en helt ny strategi innenfor offshore gassutvinning. Det er ikke bare det at skipet har kolossale dimensjoner. Det nye er også en banebrytende teknologi som går ut på å foredle gassen ute på feltet, noe som effektiviserer hele oppstrøms- og midtstrømsprosessen. Skipet blir altså en kombinert plattform for utvinning av gass fra havbunnen, et raffineri og en lagringsenhet – alt samlet i en enhet. Det erstatter både undersjøiske rørledninger og landbaserte foredlingsanlegg. Det er et utfordrende og kostnadskrevende prosjekt, men den store fordelen er at gass med denne teknologien kan utvinnes på felt som ligger langt utenfor kysten, og der det vil bli for dyrt å føre gassen i land i rørledninger. Og slike felt er det mange av, og enkelte er veldig store. Det ser ut som om flere selskaper vil satse på slik flytende gassproduksjon i fremtiden, blant annet malayiske Petronas, norske Høegh og kanskje Golar. Spesielt i nordområdene, der store avstander og dårlig infrastruktur gjør det dyrt og vanskelig å bygge rørledninger, kan flytende gassproduksjon bli vurdert som en fornuftig løsning. Men først får vi se om Shells prosjekt fungerer etter planen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1