Tips redaksjonen
21.10.2016

Flisekompaniet har valgt BizView

Tradisjonelt sett har Bizview hovedsaklig hatt fokus på tjenestevirksomheter og prosjektorienterte, produserende og offentlige virksomheter. Det nye og spennende er at det i løpet av det siste året har vært en økende interesse for Bizview fra retail-bransjen.

– Og det er derfor med stor glede vi ønsker Flisekompaniet inn i den sterkt voksende Bizview-familien. Lars Fjellbirkeland, daglig leder i Bizview Norge, forteller at Bizview det siste året har samarbeidet med flere av sine skandinaviske partnere for å posisjonere seg inn mot Retail-bransjen.
   – Retail er en bransje som har svært store behov for økonomisk styring og planlegging, fortsetter Lars. – Samtidig er det en bransje der selskapene ofte har mange ulike systemer som skal spille sammen, noe som setter store krav til løsningene for planlegging og beslutningsstøtte. BizView fremstår i dag som en ”universal-nøkkel” som håndterer de fleste behov, noe som gjør BizView til en perfekt match til Retail-bransjen.
   Flisekompaniet er en av de ledende aktørene på det norske markedet for fliser. BizView vil integreres som en del av Flisekompaniets eksisterende systemportefølje, for eksempel ERP-systemet og POS-systemer. Dette vil gi Flisekompaniet underlaget for en forbedret økonomisk styring.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1