Meny
05.05.2015

Flere fristes av eiendomsfag

Studieretninger som gir lederkompetanse innenfor bygg og eiendom, er høyt etterspurt for tiden, viser en oversikt. For å møte næringens behov blir kurstilbudene stadig mer spisset.

– Den nyeste studiekategorien hos oss er prosjektledelse, som gir kandidatene kompetanse innenfor organisering, gjennomføring og kontroll av større byggeprosjekter, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK).
   Studiestart er først til høsten, men påmeldingene har allerede begynt å komme.
20. april går et nytt kull i gang med spesialutdanning innen forvaltning og utvikling av eiendom.
   – Denne retningen er så populær at vi har økt fra årlig til halvårlig studiestart. I fjor høst begynte 52 kandidater. Vi tror det blir solid påmelding også utover våren. Dette er kompetanse som er etterspurt, og et fagfelt mange har lyst til å lære seg, sier Møllerløkken.

Byggeledelse
NEAK har også en egen studieretning innenfor byggeledelse. Utdanningen kvalifiserer til søknad om mesterbrev og gir kandidater med byggfaglig bakgrunn tilleggskompetanse innenfor økonomi, markedsføring og ledelse.
   – På denne linjen har vi kontinuerlig oppstart. For tiden er mellom 70 og 80 studenter i gang. Vi regner med at mellom 40 og 50 avlegger eksamen i løpet av 2015. Alle studiekategoriene kan gjennomføres på deltid. Hver av dem gir 30 studiepoeng.
Aller størst interesse er det imidlertid for takstfag. I vår vil akademiet ha rundt 70 studenter på grunnleggende taksering, nærmere 50 på verditaksering av bolig og nesten like mange på tilstandsanalyse. I tillegg kommer spesialisering innen næring, landbruk og skade, forteller Møllerløkken.

Takstassistenter
– I fjor høst lanserte vi dessuten et eget utdanningstilbud for kontoransatte i takstbransjen, for å øke deres kompetanse og skape mer spennende jobber. De første takstassistentene er nå allerede uteksaminert. Strukturendringer i bransjen vil øke behovet for kontorstillinger med mer fagbasert ansvar, mener Møllerløkken. – Vi vil trolig se flere større takstvirksomheter. Kompetanse i kontorleddet trengs for å styrke produktiviteten og sikre leveransesystemet i slike bedrifter, og da er vår assistentutdanning en god plattform, sier han.
   Norges Eiendomsakademi organiserer hovedtyngden av takstmannsutdanningen her i landet. Studiene inngår i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeniører ved Høgskolen i Østfold.
   Grunnutdanningen og spesialiseringene innen takstfag kan til sammen gi 120 studiepoeng, som tilsvarer to års utdanning på full tid. For å ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges Takseringsforbund.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no