Tips redaksjonen
27.07.2017

Flere enn noensinne vil til NTNU

Nær 23 000 søkere har NTNU som førstevalg. Det er 17 prosent av alle landets 135 600 søkere.

NTNU hadde en spesielt stor økning i fjor, noe som delvis ble forklart som en effekt av fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Søkertallene er fremdeles stabilt gode, med en økning på én prosent. Totalt har knapt 49 000 – mer enn hver tredje studiesøker – NTNU som ett av flere valg.  

Klassiske ingeniørfag 
Søkningen til de klassiske 5-årige sivilingeniørprogrammene går samlet sett noe ned. Denne trenden er blitt registrert over noen år. 
   – Det er bekymringsfullt at færre ungdommer søker disse studiene. Landet trenger ingeniører innenfor tradisjonelle teknologiområder. Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende, og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU. 
   Likevel er søkertallene fremdeles høye for alle studieprogram unntatt innenfor petroleumsfag. Innenfor teknologifagene ser søkerne ut til å trekke til tilbud innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi istedenfor de klassiske ingeniørløpene.   

Trender i tiden 
I år, som i fjor, er det flere søkere som velger kortere utdanningsløp. For ingeniørstudiene ved NTNU på Gjøvik er det 20 prosent økning fra i fjor, 18 prosent opp totalt for campus Gjøvik. Et godt studiemiljø kombinert med gode og populære studier over tid er noe av forklaringen.
I tillegg til ingeniørstudiene har Gjøvik i stor grad satset på informasjonsteknologi og helsefag og opplever stor interesse for fleksible utdanninger. 
   De totale søkertallene i Ålesund går ned med 9 prosent sammenlignet med i fjor. Likevel er dette de nest beste søkertallene Ålesund har hatt. Søkningen har økt jevnt og trutt siden 2010, og i fjor var økningen på nær 19 prosent.  

Kjønnsfordeling 
Ved NTNU sett under ett er kjønnsfordelingen omtrent 50/50. Men færre jenter søker seg til teknologifagene, og færre gutter søker seg til helsefagene. Dette går imot NTNUs og myndighetenes mål. 
   – Dette er vi ikke fornøyd med. Innenfor teknologiområdet har vi allerede mange gode tiltak for å øke kvinneandelen, men vi må se om det er nødvendig med ytterligere tiltak. Innenfor helsefag må vi vurdere tiltak for bedre kjønnsbalansen, sier prorektor Berit Kjeldstad. 

Realfag 
NTNU har en økning på hele 10,4 prosent innenfor realfag. I Norge sett under ett går søkertallene ned med 0,4 prosent. 
   – Det er positivt å se at realfagene styrker sin posisjon hos oss, sier prorektor Berit Kjeldstad. Hun tror dette skyldes gode rekrutteringstiltak generelt. 

Lærerutdanning og språk 
Språkfagene har hatt en nedadgående trend over flere år. Det har bekymret prorektor Kjeldstad. Men i år er dette snudd til en gledelig økning ved NTNU på hele 27 prosent. 
   NTNU ser fortsatt en god søkning til lærerutdanningene, med omtrent samme tall som i fjor. Det er spesielt gledelig at flere ønsker å bli grunnskolelærere for elever fra 1. til 7. trinn. Man ser også en svak økning til lektorprogrammene. 
   – Det er krevende at søkning til yrkesfaglærerutdanning går ned. Det er en svært viktig lærerutdanning. Vi hadde ønsket større søkning til grunnskolelærere fra 5. til 10. trinn, sier prorektor Kjeldstad. 

Kilde: NTNU

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1