Tips redaksjonen
20.12.2016

Fjord1 skal krysse fjorden automatisk

Rolls-Royce har signert en kontrakt om levering av et nyutviklet «auto crossing»-system til to av Fjord1s ferger.

Systemet skal installeres på to nye elferger som skal i rute på fergestrekningen Anda-Lote langs E39 i Sogn og Fjordane.
   Batteridrevne ferger har årlige begrensinger på energiforbruk. En løsning for automatisk krysning av fjorden sikrer at overfarten blir jevn og gir dermed en mer forutsigbar energiforbruk.
   Systemet for automatisk fjordkrysning vil kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrusterer fra Rolls-Royce sørger for at framdriften tilpasses forholdene og bidrar til at overfarten blir mest mulig energieffektiv.
   Kapteinen vil overvåke Auto Crossing-systemet og kan ta over om nødvendig. I denne første utgaven av systemet vil kapteinen manuelt manøvrere fergen de siste meterne inn til kai. Neste generasjon av systemet vil automatisere også denne delen av driften.
Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.
   – Dette systemet er utviklet for å hjelpe fergeoperatøren med å nå sine forpliktelser til driftssikkerhet og forutsigbar energiforbruk i ulike værforhold. Det er også et godt eksempel på stadig større grad av autonomi til sjøs, sier Jann Peter Strand, produktsjef for automasjon & kontroll i Marindivisjonen til Rolls-Royce, i Ålesund.
   Det automatiske krysningssystemet kan benyttes sammen med alle typer azimuth-thrustere fra Rolls-Royce. Det kan med andre ord installeres på eksisterende fartøy så vel som nybygg.
De nye el-fergene som skal leveres til Fjord1 har byggestart ved Tersan-verftet i Tyrkia nå i høst. De er utviklet av norske Multi Maritime i samarbeid med Fjord1. Planen er at de skal være i drift fra januar 2018.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1