Tips redaksjonen
29.04.2014

Fjord Lines «Bergensfjord» døpt i ekte bergensvær

Øsende regn la ingen demper på stemningen da Fjord Lines andre nye cruiseferge ble døpt i Bergen 6. mars. 

Det var ordfører Trude H. Drevland som fikk æren av å slå champagneflasken mot skutesiden og gi skipet navnet MS «Bergensfjord». Dåpsseremonien fant sted på Festningskaien ved Håkonshallen i Bergen. Tre buekorps, Bergen Brannkorps Musikkorps, glade skolebarn og mange feststemte gjester dannet en flott ramme rundt arrangementet. 

Norsk – dansk samarbeid
MS «Bergensfjord» skal sammen med søsterskipet MS «Stavangerfjord» trafikkere mellom tre havner i Norge og Hirtshals i Danmark. Det var en av årsakene til at de 60 spesielt inviterte elevene fra St. Paul skole viftet med like mange danske som norske flagg.
 
 – At skipet seiler under dansk flagg og hovedsakelig har dansk besetning vitner om godt samarbeid og arbeidsdeling med vårt naboland i sør, påpekte ordfører Trude H. Drevland i sin tale. Hun fremholdt at Fjord Lines to cruiseferger ikke bare er store og vakre å se til.

Store miljøgevinster
– Miljøgevinstene er betydelige både når skipene er i fart, og når de ligger til kai i Bergen, Stavanger, Langesund og Hirtshals. Ingen svovelpartikler, NOx-utslipp redusert til minimum, og vesentlig lavere CO2-utslipp enn ved bruk av tungolje. Fjord Line miljøsatsing fremstår som et eksempel til etterfølgelse for skipsfarten for øvrig. Skal vi få fjernet giftlokket over Bergen, må også skipene som anløper byen, gjøre sin del for å redusere sine skadelige utslipp, understreket hun.

Drøm som er blitt virkelig
Også Fjord Lines styreleder, Peter Frølich, poengterte nybrottsarbeidet som er gjort da han takket Bergen Group Fosen som har bygd skipene, og Bergen Engines som har levert gassmotorene. – Dette er fremtidens skip med fremtidens teknologi, utviklet og bygd i Norge.
  Frølich sa at det er 15 år siden tanken om to skip og daglige seilinger mellom Norge og Danmark kom opp i Fjord Line.  – Det viser at vi har stayerevne og vilje til å tenkte langsiktig, fremholdt styrelederen, og la til: – Det er en modig beslutning å tørre å satse på at daglige avganger er liv laga. Det skal vi lykkes med.  

Gudmorgave til Fontenehuset
Tradisjonen tro ga verftet og rederiet skipets gudmor en gave i forbindelse med dåpen. Istedenfor å motta smykke har Trude H. Drevland bestemt at gaven på 30 000 kroner skal gå til Fontenehuset i Sandviken i Bergen. – På en festdag som denne er det fint at jeg også kan gjøre noe for folk med psykiske helseplager som får arbeidstrening på Fontenehuset, sier ordføreren.
  9. mars la den nye cruisefergen ut på sin første seiling med passasjerer fra Risavika ved Stavanger. Fra og med mandag 17. mars seiler både MS «Stavangerfjord» og MS «Bergensfjord» med daglige avganger fra havnene i Norge og Hirtshals i Danmark.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1