Tips redaksjonen
15.03.2017

Fjerner kvikksølv i norske fyrlykter

I lyktene på flere norske fyr roterer linsene i kvikksølvbad. Nå erstatter Kystverket kvikksølvet med en mer miljøvennlig løsning.

– Kystverket jobber stadig for å få til miljøfordeler i arbeidet sitt – både ved å forebygge og avverge hendinger til sjøs, men også ved å bli stadig mer miljøvennlig i eget arbeid.  Kvikksølvbad ble valgt som løsning på noen av de norske fyrene da de ble bygd for over 100 år siden. Kvikksølvet har blitt brukt for å få fyrlinsene til å rotere trinnløst og gli glatt. Det har ikke vært noen uhell, poengterer Belinda Pedersen i Kystverket.
   – Men Miljødirektoratet har gitt pålegg om å fjerne kvikksølvet fra norske fyr av miljøhensyn. Belinda er prosjektleder for kvikksølvsaneringen. 
   – For å holde oppe den samme rotasjonen skal kvikksølvet nå erstattas med kulelager. Dette har de gjort i Danmark, og det har fungert bra, forteller Belinda.
   Arbeidet med å bytte ut er godt i gang. Det er en nitidig prosess som tar omhyggelig hensyn til helse, miljø og sikkerhet. I sommer ble den nye teknologien montert på Oksøy fyr utenfor Kristiansand. Vel 27 liter kvikksølv ble tappet ut. Det veide over 350 kilo. Kvikksølvet ble levert til Norsk Gjenvinning. I begynnelsen av november gjorde de samme arbeid ved Ryvingen fyr utenfor Mandal.
   Etter hvert skal kvikksølvet også fjernest på ti andre fyr. Alt kvikksølv skal være borte innen utgangen av 2018.

Kilde: Kystverket

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1