Tips redaksjonen
20.07.2015

Finja investerer i droner og ansetter piloter

Det hersker ingen tvil om at den flygende roboten, dronen, har kommet for å bli. Bruksområdene er nærmest uendelige, og flere foretak innenfor vidt forskjellige bransjer ser både muligheter og fordeler ved å benytte seg av droner i det daglige arbeidet – også Finja. Derfor gjøres det nå en større satsning der et omfattende arbeid mellom monteringsansvarlige og piloter innledes.

Beslutningen om å investere i droner og nytt personale begrunnes med at virksomheten stadig vokser, og at nærværet ute på byggeplassene blir en betydelig konkurransefordel. Ofte handler det om flere prosjekter som pågår parallelt i forskjellige byer, men takket være dronene kommer monteringsansvarlige nå til å tilbringe vesentlig mindre tid på reisefot samtidig som muligheten for nærvær øker.
   Med dronene, som er utstyrt med kamera og GPS, kan byggeplasser skannes etter behov, og montasjeledere får for eksempel umiddelbar tilgang til 3D-bilder som kan tas inn i CAD- og GIS-program. Arbeidet kommer dermed til å bli betydelig mer effektivt, for ikke å snakke om miljøvennlig.

Flykompetanse – en forutsetning
For å kunne benytte dronene på trygt og lovlig vis kreves omfattende kunnskap om hvilke regler som gjelder. Ettersom det i Finjas tilfelle er snakk om ubemannede luftfartøy, kreves sertifisering fra Transportbyrået, som igjen krever at føreren følger spesifikke krav som sikkerhetsavstand og høydebegrensninger. Dette, og selvsagt manøvreringen av dronene, er de nyansatte pilotenes oppgaver.
   – Etter en periode med testflygning tas nå dronene i bruk for alvor, og vi regner med å være i gang for fullt til høsten. Å satse på ny teknikk og kompetent personale er ikke noe nytt for oss. Vi prøver alltid å gå vår egen vei og utfordrer både oss selv og bransjen, sier Finjas administrerende direktør Gull-Britt Jonasson.

Service og vedlikehold skjøttes internt
For å redusere ledetider og kostbare reparasjoner ansettes ikke bare piloter, men også flymekanikere som opererer med kontinuerlig vedlikehold av dronene. Finjas varehus utgjør en base for dronene og i tillegg til å bli sendt ut for å identifisere og inspisere byggeplasser vil de spille en viktig rolle når det gjelder smidig og rask levering av små pakker.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1