Meny
04.07.2014

Ferry Smits vinner av Lambdaprisen 2014

Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF), som består av de ledende produsentene og leverandørene av bygningsisolasjon i Norge, har nylig delt ut Lambdaprisen for sjette gang. Prisen kan ifølge statuttene gis til virksomheter eller personer som har utmerket seg spesielt innenfor nyvinning når det gjelder bruk av isolasjonsmaterialer, reduksjon av energibruk for bygninger og installasjoner og for å fremme bruk av isolasjonsmaterialer.  Prisen for 2014 er tildelt Ferry Smiths for sin innsats for utvikling og bygging av passivhus i Norge.

– I år har IPF valgt å tildele Lambdaprisen til en virkelig ressursperson som har hatt stor betydning for utviklingen og byggingen av passivhus i Norge de siste årene, uttalte styreleder Torkel Wæringsaasen i IPF under prisutdelingen. 
  Ferry Smits er utdannet innenfor bygningsteknologi og husbyggingsteknikk og har spesialisert seg blant annet på design av passivhus med utvikling av tilhørende energikonsepter og tekniske løsninger.  Ferry Smits har i flere år arbeidet som seksjonsleder hos Rambøll og vært oppdragsleder hos ENOVA, før han for noen måneder siden meldte overgang til LINK Arkitektur i Trondheim.
  Smits har vært engasjert i en rekke passivhusprosjekter, og han er en svært ettertraktet foredragsholder både i offentlig og privat sektor og blant utdanningsinstitusjonene. 

Juryens begrunnelse
I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Ferry Smits sentrale rolle som oppdragsleder for ENOVAs rådgiverteam og bidrag til flere andre fremtidsrettete prosjekter har ført til at passivhus nærmest har blitt en standard i bransjen. Dette har fått ENOVA til å avslutte støtte til nybygg av passivhus. I tillegg har han bidratt med utvikling av Lavenergiprogrammets passivhuskurs og hatt en sentral rolle i prosjektet Nye Energiregler 2015 for Direktoratet for byggkvalitet.» 

Et høydepunkt i karrieren
En svært glad Ferry Smits sa i en kommentar at Lambdaprisen nok er et høydepunktene i karrieren så langt. – Det har vært viktig for meg å formidle kunnskap om prosjektering og bygging av passivhus samt å vise at det er mange løsninger man kan velge som gjør passivhus mere kostnadseffektive, ivrer han. Han benyttet også anledningen til å takke mange gode støttespillere og samarbeidspartnere. 
– Jeg hadde nok ikke klart dette uten hjelp fra mange flotte kollegaer, samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Det har vært fantastisk å kunne bidra med kompetanse til så mange prosjekter over hele landet. Det er også viktig at vi fortsetter å se fremover og skape gode bygg på en kostnadseffektiv måte. Den samme utviklingen med reduserte merkostnader for passivhus vil vi nok også se i fremtiden for miljøsertifiseringen BREEAM. Dette er noe jeg vil ha fokus på i mitt arbeid hos LINK Arkitektur i tiden fremover, avslutter en engasjert prisvinner.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no