Tips redaksjonen
02.02.2015

Fem hundre LNG-bunkringer med Seagas

4. november gjennomførte Seagas sin 500. LNG-bunkring til cruiseskipet M/S Viking Grace siden den først ble satt i drift i fjor vår.

Seagas forsynte Grace med 60–70 tonn med LNG (flytende naturgass) mens fartøyet lå fortøyd ved Stadsgården i Stockholm.
   Hver bunkring tar ca. 45 minutter og gjennomføres mens passasjerene går om bord og gods blir lastet inn.
   – Vi er svært godt fornøyd med bunkringsløsningen og med bruk av LNG som drivstoff, sier Kari Granberg, prosjektleder, Marine Operations ved Viking Line Ab. Både den tekniske løsningen utviklet av AGA og den operative driften har fungert over all forventning, og det er gledelig å konstatere at det har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet– i tillegg til de miljøfordeler som LNG-drift gir.

Eneste i sitt slag i verden
AGAs LNG bunkringsfartøy Seagas er det første i verden i sitt slag og er klassifisert under samme reglement som gjelder for havgående LNG-tankere.
   – Den positive responsen vi mottar fra Viking Line om Seagas og LNG som drivstoff, setter vi pris på sier Tor Husebø, Head of Clean energy i AGA. Interessen for vår bunkringsløsning er stor både i Sverige og internasjonalt. Vi har en velfungerende infrastruktur på plass i Stockholm og har kapasitet til å bunkre flere fartøy. Etter hvert som veksten i markedet kommer, er vi klare til å bygge ut kapasiteten ytterligere.
   LNG er både mer effektivt og mer brukervennlig enn fossilt brensel. LNG gir også større miljøfordeler enn tradisjonell maritimt drivstoff: Utslipp av CO2 reduseres med 20–30 prosent, svovelutslippene og skadelige partikler forsvinner helt, og utslippene av NOx blir markant lavere, avslutter Husebø.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1