Tips redaksjonen
25.09.2014

Farvannsskiltene er endret

I slutten av desember 2012 kom FKD (Fiskeri og kystdepartementet) med ny forskrift om farvannsskilt.

Forskriften har blant annet satt ny standard for størrelser og farger. Det skal defineres leseavstand, og det skal velges størrelse ut i fra det.
  Tidligere var skiltene med gul bakgrunn på svart skrift. Det som er gjeldende nå, er at varselskilt og forbudsskilt skal ha hvit bunn, rød kant og svart tekst, og at underskilt skal ha samme fargesammensetning som hovedskiltet. 
  Melbye har laget en serie med farvannsskilt basert på den nye forskriften. Se også www.melbye.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1