Tips redaksjonen
30.12.2013

Farlige mikroorganismer i matvareindustrien kan stoppes med infrarødt lys

Et forskningsprosjekt der infrarødt lys (FTIR-spektroskopi) brukes til identifisering, skal effektivt hindre mugg og gjær å stoppe linjeproduksjon av matvarer.

Mikroorganismer er en del av produksjonsprosessen i matprodukter, og de kan både være en del av prosessen, altså bra, eller de kan ødelegge den.
   Den europeiske matindustrien har en omsetning på 836 milliarder euro per år og sysselsetter fire millioner mennesker. Som et eksempel har juiceprodusenter problemer med mugg under produksjon, og de risikerer at opptil 40 prosent av all juice de produserer, blir forkastet eller tilbakekalt på grunn av mugg. Det er derfor viktig å finne gode metoder for å identifisere gjær og mugg på en hurtig måte, slik at industrien har god kostnad og produksjonskontroll.

Infrarødt lys finner gjær og muggfamilier
– Hovedmålet med dette prosjektet var å utvikle en rask, enkel, reproduserbar og høykapasitets prosedyre for infrarødt spektroskopi (FTIR-spektroskopi) som kan identifisere gjær og mugg i en matindustriell analyse, sier Volha Shapaval, som har jobbet med dette prosjektet i sin doktorgrad.
   Under arbeidet med prosedyren fant forskerne også ut hvordan de kunne identifisere kilden til smitten i en produksjonslinje.
  
 – Vi så at det var mulig å finne nøyaktig hvor smitten av mikroorganismer kom fra under produksjonen. Dette gjør det mulig å rense det enkeltområdet som smitter resten av produksjonslinjen hurtig, og man slipper en kostnadskrevende rens av hele produksjonslokalet. Dessuten muliggjør det at bedrifter som leverer til hverandre, kan finne ut om smitten kommer fra den ene eller andre bedriften, sier Shapaval.
 
  Doktorgradsarbeidet har også utviklet seg til et EU-prosjekt (FUST) der man har konsentrert seg om å identifisere mugg i juice. I løpet av dette prosjektet har forskerne funnet opp en helautomatisk maskin til formålet, som snart skal i kommersiell produksjon. 

 Kilde: Nofima

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1