Tips redaksjonen
11.04.2016

Få borettslaget med på oppgradering

For å overbevise eierne om at borettslaget/sameiet bør oppgraderes, bør styret sette av nok tid til beslutningsprosessen, gi beboerne informasjon i små porsjoner og åpne for dialog.

En oppgradering innebærer å tilføre bygget nye og økte kvaliteter, i motsetning til rehabilitering eller renovering som gjenoppretter byggets opprinnelige standard. Gjennom å oppgradere boligselskapet kan man øke verdien på boligene, spare utgifter til oppvarming og vedlikehold samt øke tilgjengeligheten, tryggheten og trivselen.

Veileder til styret i borettslaget
Borettslag og sameier kan stå overfor store utfordringer når bygningene trenger oppgradering. Det kan være vanskelig å få alle eierne og beboerne til å se fordelene av å velge gode, helhetlige løsninger.
   Derfor har SINTEF Byggforsk og Norske Boligbyggelag (NBBL) nå testet ut og oppdatert veilederen som skal hjelpe borettslag med å få eiere med på ambisiøse energioppgraderinger. Veilederen gir anbefalinger om når og hvordan eierne og beboerne bør informeres og involveres, fra oppgraderingen er på idéstadiet til byggestart. Fokus er på hvordan styret kan gi informasjon og kommunisere med eierne og beboerne.

Gå for ambisiøs oppgradering
Veilederen er primært laget for boligselskap som ønsker å gjennomføre omfattende oppgraderingsprosjekter og energieffektiviserende tiltak. Prosessen styret skal igjennom og rådene som gis, vil også kunne være nyttige for mindre oppgraderingsprosjekter. Veilederen bygger på erfaringer fra boligbyggelag og boligselskaper og er nå testet og revidert.
   – Vi håper en slik veileder vil bidra til at flere borettslag velger å satse på ambisiøs oppgradering, sier seniorforsker Åshild Lappegard Hauge i SINTEF Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1