Tips redaksjonen
06.03.2014

FSV Group velger Inpower

– Med denne kontrakten har vi vunnet frem med vårt unike fremdriftssystem PhiDrive, som gir FSV Group gevinster i form av lavere drivstofforbruk, mindre utslipp til miljøet og reduserte vedlikeholdskostnader, sier daglig leder Geir Larsen i Inpower AS.

– Vi er svært fornøyd med at rederiet FSV Group har valgt vår dieselelektriske fremdriftsløsning som en del av sin miljøsatsing på nybygget, sier daglig leder Geir Larsen i Inpower. Fartøyet, en frakte- og servicebåt med DNV notasjon +1A1, DYNPOS-AUT, TUG, skal bygges ved Vaagland Baatbyggeri i Halsa, og leveres i september 2014.  
  Larsen forteller at denne leveransen er en totalleveranse der Inpower har ansvaret for det komplette fremdriftssystemet fra A til Å. Alt fra hovedmotorer til propellene skal leveres av selskapet, som er lokalisert i Molde. Installasjonen er basert på INPOWERs patenterte fremdriftssystem, PhiDrive. Dette er et unikt elektrisk fremdriftssystem, med direktekoblede permanentmagnet elektromaskiner, med robuste komponenter og høy virkningsgrad i forhold til sammenlignbare dieselelektriske systemer. Inpower samarbeider med Scana Propulsion i Volda om deler av teknologiutviklingen i leveransen, som en følge av selskapenes felles satsing på markedet for fremdrift av skip. Utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge har vært en viktig bidragsyter for realisering av prosjektet. 
  – Vi har store forventinger til det nye fremdriftssystemet fra Inpower, som er ventet å gi drivstoffbesparelser tilsvarende det gjennomsnittlige forbruket til 20 personbiler i året. Navnet på det nye fartøyet er MS «Multi Green». Dette refererer nettopp til at fartøyet tilbyr en miljøgevinst, sammenlignet med tradisjonell fremdriftsteknologi. 
  – Lavere utslipp til miljøet og enkelheten i systemet, i kombinasjon med våre fartøyers varierende driftsprofil og behov for kraft til andre strømforbrukere om bord, gjorde at valget naturlig falt på Inpowers PhiDrive. Dette er fremtiden, sier Petter Thoresen i FSV Group.

Kilde: Maritimt Magasin

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1