Tips redaksjonen
20.08.2016

Få økt kunnskap om byggematerialer

Ønsker du å øke kompetansen din innen klimagassutslipp fra byggematerialer?

Nå kan du få dette gjennom kurs ved SINTEF Byggforsk i Oslo og Trondheim.
   Byggesektoren står for hele 40 prosent av verdens klimagassutslipp. Derfor forskes det mye på nye løsninger, og stadig flere miljøvennlige byggematerialer ser dagens lys. Likevel er det ikke alltid lett å vite hva som er det riktige alternativet. For å øke kunnskapsnivået, arrangerer SINTEF Byggforsk i høst flere kurs innen temaet.

Innføring
Kurset "Del 1 – Innføring" gir kunnskap om hva en livssyklusanalyse (LCA) og miljødeklarasjoner (EPD) er, hvordan man tolker en EPD samt hvordan dette utløser poeng i BREEAM.
   Kurset gir kompetanse i bestilling av byggevarer med lavt klimafotavtrykk og riktig EPD-dokumentasjon. Dette er illustrert med praktiske oppgaver og eksempler fra nullutslippsbygg.

Beregninger
Kurset "Del 2 – Beregninger" introduserer et enkelt verktøy og metodikk for sammenligning av byggevarer, sammensatte konstruksjoner og bygg i hele livsløpskonteksten. Dette innebærer praktiske oppgaver der det legges vekt på å synliggjøre de vanligste fallgruvene.
Kurset gir kompetanse i å utføre helhetlige beregninger og vurderinger av klimagassutslipp fra byggematerialer.
Kursene finner sted i Oslo og Trondheim 20. og 21. september 2016.

Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1