Tips redaksjonen
23.11.2015

Ex-godkjent smartphone for offshore

TESS lanserer smarttelefon og tablet som alternativ til store PDA-terminaler for offshore feltarbeid. De tradisjonelle terminalene har vært tunge og klumpete i bruk. Det nye alternativet er etterlengtet i offshorebransjen.

Fagfolk har i lang tid klaget over at eksplosjonssikre PDA-terminaler er store og klumpete å betjene. Den nye maskinvaren med software i THM-konseptet fra TESS ble lansert på messen SPE Offshore Europe i Aberdeen i september.

THM-tilpasset EX-smartphone
Program- og maskinvare er sentrale deler av totalproduktet TESS Hose Management, det velkjente slangekontrollsystemet fra TESS. Offshore feltarbeid stiller strenge krav til bruk av elektronisk utstyr. Den tyske samarbeidspartneren Ecom har utviklet smarttelefoner og småskjermer (tablets) sertifisert for ATEX/EX-sone 1. TESS har tilpasset sin THM-programvare på den nye godkjente plattformen, og heretter vil det lette og kompakte alternativet være tilgjengelig på markedet. Overgangen fra tradisjonell terminal til smartphone reduserer vekten med nesten én kilo, fra 1316 gram til 361 gram. De fysiske målene er litt større enn en standard telefon, av hensyn til både beskyttelse og gripevennlighet.

Ikke avhengig av nettilgang  
De fleste brukere er godt vant med å betjene sine personlige smarttelefoner og vil derfor enkelt kunne betjene THM-funksjonene på tilsvarende maskinvare. Programvaren i THM gir dessuten offshorebrukere en offline-løsning, som gjør at de kan bruke systemet uavhengig av tilgang på Internett. All informasjon vil være tilgjengelig ved skanning av strekkoder eller RFID. Dette er svært relevant på skip, rigger og produksjonsplattformer. Synkroniseringen med databasen gjør at brukerne kan oppdatere utførte endringer umiddelbart etter fornyet tilgang på nettet.

Erfaren leverandør
De nye produktene fra TESS og Ecom er basert på det tyske selskapets lange erfaring med utvikling av PDA-terminaler sertifisert for ATEX/EX-sone 1. At det i realiteten er en smarttelefon åpner selvfølgelig opp for mange kombinasjonsmuligheter hos brukeren.
   Den nye maskinvaren åpner i tillegg opp for en rekke muligheter for teknologiutvikling i TESS.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1