Tips redaksjonen
26.09.2014

Europas Vitenskapsakademi etablerer hub i Bergen

Den nye kunnskapshuben som formelt ble etablert 30. mai 2014, gir de nasjonale vitenskapsakademiene i Norge en europeisk partner i Bergen. Fokus for Academia Europaeas hub i Bergen er ressurser og kompetanse knyttet til «Northern Seas» – Europas nordlige dimensjon. 

Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er partnere bak etableringen av den nye kunnskapshuben Academia Europaea knowledge hub Region Bergen. Academia Europaea skal særlig fokusere på kunnskap rundt energi, sjømat, maritim transport, internasjonale relasjoner og ressursspørsmål i havområdene i Nord-Europa, inkludert Arktis. Med dette har regionen fått en europeisk oppgave som også kan bli nyttig for fremtiden innenfor de prioriterte næringene i Bergensregionen.  

Hva er Academia Europaea?
Academia Europaea er et felles europeisk vitenskapsakademi som har som mål å påvirke samfunnsutviklingen i Europa i tett samarbeid med de europeiske politiske institusjonene. Akademiet ble etablert i 1988 og har 3000 medlemmer. Hovedkontoret er i London.  Academia Europaea er en politisk uavhengig organisasjon av individuelle fremragende vitenskapsmenn og -kvinner som er eksperter innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi. Academia Europaea har vært en av initiativtakerne til sentrale EU-organer, for eksempel Europas forskningsråd, European Research Council
  Academia Europaea Knowledge hub Region Bergen er basert på en nordisk modell med europeisk tilhørighet, der det allerede er knyttet relasjoner med Bergens vennskapsbyer, Århus og Gøteborg, som vil være sentrale partnere. Universitetene her har gode tradisjoner i å koble sin aktivitet mot næringsaktører som representerer de respektive næringssatsingene i regionene, for eksempel Maersks tilknytning i Århus og Volvo og Ericson i Gøteborg. Det er bygd opp fonds rundt disse institusjonene som gir grunnlag for satsing på langsiktig forskning. Knowledge hub Region Bergen vil gi mulighet for samarbeid gjennom prosjekter der også disse miljøene bidrar.

  – Gjennom Academia Europaeas nettverk får norske forskere tilgang til et bredt spekter av internasjonale forskere på et meget høyt faglig nivå, som det ellers kunne vært vanskelig å komme i kontakt med. Etablering av en Knowledge hub Region Bergen er en vinn-vinn-situasjon for partene. Håpet er at dette kan være med å påvirke innovasjonstakten både ved Universitetet i Bergen og ved Norges Handelshøyskole. Miljøet i Bergen blir en del av et stort internasjonalt forsknings- og vitenskapsmiljø, det synes vi er riktig å støtte opp om, sier administrerende direktør Ole Hope i Business Region Bergen. Business Region Bergen er fasilitator for Academia Europaea knowledge hub Region Bergen på vegne av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og regionen for øvrig.  

London, Barcelona, Wroclaw og nå også Bergensregionen
Med etableringen i Bergen får Academia Europaea fire organisasjoner som dekker ulike deler av Europa. Hovedsetet er i London, Øst-Europa dekkes av Knowledge hub Wroclaw i Polen, Sør-Europa av Knowledge hub Barcelona i Spania og nå blir nordlige del av Europa dekket av Knowledge hub Region Bergen.
  Academia Europaea Knowledge hub Region Bergen vil etablere møteplasser, seminarer og være et nytt europeisk knutepunkt for forskning, kunnskap og tverrfaglighet til nytte for beslutningstakere på alle nivå.
  Professor Jan S. Vaagen ved Institutt for fysikk og teknologi ved Universitetet i Bergen vil fungere som akademisk direktør for Knowledge hub Region Bergen. Han er en av 50 norske medlemmer, hvorav vel 20 har sitt virke i Bergen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1