Tips redaksjonen
02.02.2017

Ett skritt nærmere kråkebolleoppdrett

Verden vil ha kråkeboller. Det kan Troms Kråkebolle eksportere fra Norge i stor skala, når planarbeidet som nå settes i gang i Austevoll, blir fullført.

Troms Kråkebolle setter nå i gang et privat arbeid med detaljregulering av sin eiendom i Haukanesmarka på Huftarøy i Austevoll kommune. Tiltaket er av en slik art at planprosessen starter med utsendelse på en høringsrunde av planprogram med forslag til konsekvensutredninger. Formålet med reguleringsplanen som Opus er med å utarbeide, er å legge til rette for landbasert kråkebolleoppdrett. Den formelle oppstarten av reguleringsplanprosessen er derfor et viktig skritt nærmere realisering av et unikt prosjekt med utviklingen av verdens største anlegg for oppdrett av kråkeboller.

Bergensregionen best egnet  
Business Region Bergen, og nå Invest in Bergen, har jobbet mye med å hjelpe Troms Kråkebolle, som står bak ønsket om å lokalisere et anlegg for kråkebolleoppdrett, med å finne et egnet område for oppdrett i Bergensregionen. Det er i denne regionen de fysiske forholdene for oppdrett av denne arten er best, og sammen med gode kompetansemiljøer og nærheten til markedene har dette vært utslagsgivende for valg av lokaliteter.
   – Vi er fornøyd med å ha kommet så langt i prosessen. Det vil jo alltid ta tid både å finne jomfruelige arealer i strandsonen og deretter sørge for godkjente planer for den kommende fysiske tilretteleggingen på eiendommen. Austevoll kommune har tatt aktive grep ved å sette av relativt store næringsarealer i strandsonen i kommuneplanens arealdel. Vi opplever en kommune som både politisk og administrativt spiller på lag med næringslivet generelt, og med fiske og havbruk spesielt. Vi er derfor fornøyd med å være kommet så langt at det nå kan annonseres oppstart av planarbeid – det vil si detaljreguleringsplan for det aktuelle området, sier Vidar Totland i Invest in Bergen.

Hensyn til miljø og samfunn
Anlegget for første byggetrinn er planlagt å være 30 000 m2, mens planområdet er på rundt 150 dekar. Av dette er 41 dekar sjøareal. Planområdet som nå skal detaljreguleres, er altså i kommuneplanens arealdel satt av til fremtidig næringsformål, og sjøområdet er avsatt til akvakultur.
   Formålet med konsekvensutredningen er å sikre at det tas hensyn til miljø, naturressurser og samfunn under planlegging av planer og tiltak.

Voksende kråkebollemarked og turistmagnet
Kråkeboller er interessant i eksportøyemed. I Asia er Korea og Japan store markeder, og det oppnås gode priser for kråkeboller. Også sør-europeerne er interessert i delikatessen, og etterspørselen i USA er på vei opp.
   Kråkeboller er en høyt skattet råvare, og det er ingen som oppdretter kråkeboller i så stor skala som det som planlegges i Austevoll. Giampiero Scanu er administrerende direktør i Troms Kråkebolle, og han er sikker på at dette blir en stor turistmagnet.
   – Bergen vil bli et sted hvor du må ha smakt kråkebolle. Byen og regionen kommer til å bli kjent for sine kråkeboller, sier Scanu.

Kilde: Invest in Bergen

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1