Tips redaksjonen
01.07.2016

Ett år til åpningen av «nye» Oslo lufthavn

Det ligner fremdeles en byggeplass, men mer enn 90 prosent av arbeidet på det som skal bli «nye» Oslo lufthavn, er ferdig. Pir Nord, den nye terminalen, er den mest synlige beviset på at noe stort er i ferd med å skje. Det utvendige taket med sitt spesielle arkitektoniske uttrykk er lagt, og himlingen er så godt som ferdig. Avinor inviterte pressen til en smugtitt på det nye anlegget onsdag, 27. april – ett år før det hele skal stå klart.

Når nye Oslo lufthavn står klar 27. april 2017, vil den ha kapasitet til å ta imot 30 millioner passasjerer i året, nesten dobbelt så mange som nå. Den vil dermed ha større kapasitet enn Kastrup i København, selv om denne er større målt i areal.
   Lufthavndirektør hos Avinor, Øyvind Hasaas, kunne fortelle at utbyggingen går som planlagt, og at dette er det største landbaserte utbyggingsprosjektet i Norge i dag. Det jobber daglig 1600 arbeidere på flyplassen.
   Når dørene åpner på den «nye» flyplassen, vil det ha gått seks år siden utbyggingen startet. Det er lang tid selv om prosjektet er omfattende. Grunnen er at utbyggingen har skjedd parallelt med avviklingen av flytrafikken, og det har gitt noen utfordringer. Men forutsetningen har helt fra starten vært at utbyggingen ikke skulle være til hinder for avviklingen av trafikken. Og det har den heller ikke vært.  

Pir Nord
Den nye terminalen, Pir Nord, er den mest iøynefallende endringen på Oslo lufthavn. Den stikker 300 meter ut fra det nåværende terminalbygget, der passasjerene sjekker inn. Den vil få 11 gater og vil kunne betjene både utenlands- og innenlandsfly. Pir Nord har en annen arkitektonisk uttrykksform enn den nåværende terminalen både utvendig og innvendig, men de to terminalene vil likevel samstemme og fremstå som en helhet. Den nåværende terminalen mot øst og Pir Nord vi begge gå ut fra en akse der passasjerene kommer inn i ekspedisjonsbygget, og fra dette sentrale punktet vil det være 300 meter til enden av begge terminalene.

Muligheter for utvidelser
Selv om Oslo lufthavn fra neste år kan ta hånd om et passasjerantall på 30 millioner i året, kan flyplassen likevel bli for liten om 15–20 år. Men det er det tatt høyde for. Pir Nord kan nemlig forlenges 160 meter nordover. Og om ikke det er nok, er det planer om å forlenge nåværende terminal østover, i første omgang for å kunne håndtere den økende langdistansetrafikken utenfor Shengen. Det er planer om å gjennomføre dette innen 2020 og innenfor en budsjettramme på 3 milliarder kroner. Hvorvidt dette blir realisert, vil bli avklart i løpet av høsten. Dessuten er det rom for å utvide med ytterligere to terminaler mot vest, riktignok mindre enn de to som nå eksisterer. Totalt vil det være mulig å utvide med 20–30 gater i forhold til antallet i 2017, men da er det også stopp.

Ekspedisjonshallen utvides
Som ledd i utbyggingen er ekspedisjonshallen blitt utvidet mot vest. Den er så godt som ferdig og vil bli tatt i bruk allerede i høst. Den nye delen vil bli integrert i den nåværende ekspedisjonshallen og er konstruert på samme måte og med samme materialer med marmorgulv og limtredragere i himlingen. Fra enden av hallen i vest til enden av terminalen i øst er det 600 meter.
   Slusene i sikkerhetskontrollen får helt ny design med større plass for passasjerene og en annen utforming av benker og bånd. En stasjon i denne nye designen er allerede under utprøving. I den nye ekspedisjonshallen vil SAS og Norwegian disponere hver sine atskilte arealer.

Ny togstasjon
Den nye togstasjonen er så godt som ferdig og vil bli tatt i bruk i løpet av året. Stasjonen er større og åpnere enn den forrige med nytt tak. Den blir et naturlig midtpunkt på den nye flyplassen med kort avstand til innsjekkingsskrankene og terminalene.

Ny ankomst innland
Den nye veien for innenlandspassasjerene ble åpnet med en uhøytidelig snorklipping av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 27. april. Dette blir passasjerene første møte med «nye» Oslo lufthavn. Den nye ankomsthallen for innenlandspassasjerer skal etter planen åpnes 1. september i år. Den skal tilpasses ankomsthallen for utland. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1