Tips redaksjonen
08.06.2015

Etasjeskiller med gitterbjelker av tre har fått Teknisk Godkjenning

Gitterbjelke er en fagverksbjelke som er satt sammen med spikerplater. «Etasjeskiller med gitterbjelker av tre» har nå fått SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Nr. 20427. Godkjenningen omfatter konstruksjonsoppbygging av etasjeskillere med gitterbjelker til en komplett etasjeskillerkonstruksjon med gulv, bærende konstruksjon og himling.

Bjelkene kan brukes i alle kategorier bygg og kan benyttes til både etasjeskillere og takkonstruksjoner. Gitterbjelken har gode komfortegenskaper og kan med fordel også benyttes der det settes krav til lydisolering og brannmotstand.

Sammensatt bjelkekonstruksjon
Bjelkene produseres enten med stående eller liggende gurter og kan dimensjoneres med store variasjoner når det gjelder både bjelkehøyder og spennvidder. Bjelkeløsningen gjør det enkelt med tilpasning til bærebjelker og søyler og enkelt med tverravstiving der dette er ønskelig.
   Bjelkene kan benyttes i både etasjeskillere og tak der man kan tilfredsstille krav til bæreevne og brann- og lydtekniske egenskaper. På grunn av muligheten for større spennvidder vil man kunne bruke bjelkene i boliger, fleretasjes hus, skoler/barnehager, helseinstitusjoner, overnattingssteder, næringsbygg og kontorlokaler.

Egenskaper ved brann og lydisolering
Etasjeskiller med gitterbjelker kan generelt brukes i bygninger med brannklasse 1 og 2 der brannmotstand er 30 og 60 minutter. Det er utarbeidet ulike konstruksjonsalternativer som ivaretar kravene i lydklasse C+ og B.

Utførelse
For å få en rask lukking av bygget kan komplette gulv og takseksjoner med gitterbjelker bygges ferdig i fabrikk eller nede på bakken og heises opp i bygget. Fordi gitterbjelken gir en åpen konstruksjon, er det enkelt å trekke rør og ledninger. Man unngår jobben med hulltaking og reduserer dermed kostnader. Dersom det er behov for bæring i tillegg til ytterveggene, kan denne legges skjult inne i konstruksjonen.

Kvalitetssystem
Bærende konstruksjoner satt sammen med spikerplater produseres etter harmonisert standard NS-EN 14250. Dette forutsetter at produsenten har et kvalitetssystem som overvåkes av et eksternt kontrollorgan. Denne kontrollen utføres i Norge av Norsk Treteknisk Institutt, og systemet gir CE-merking av bjelkene.

Ytterligere opplysning om gitterbjelke finnes hos Norske Takstolprodusenters Forening (NTF). www.takstol.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1