Tips redaksjonen
01.04.2019

Etablerer CO2-reduserende anlegg for flytende biogass i Asker

Wärtsilä har fått klarsignal til å etablere etanlegg for flytende biogass (bioLNG) i Asker syd for Oslo.

VEAS tildelte kontrakten for anlegget i april 2018. VEAS er et norsk selskap innen biogassproduksjon og renseanlegg, og meldingen om å fortsette arbeidet ble signert i desember 2018.
   Arbeidet består i å oppgradere det flytende biogassanlegget. Det vil gjøre det mulig for VEAS å produsere biogass som egner seg som drivstoff til kjøretøy, og på den måten å skape et alternativ til fossil brensel og samtidig redusere CO2-utslipp. Det nye bioLNG-anlegget vil inngå i selskapets eksisterende biogassanlegg som er det største renseanlegget i Norge, og som i dag betjener nesten 750.000 kunder. Den totale produksjonskapasiteten ved bioLNG-anlegget vil være 20 tonn per dag. For Wärtsilä er dette det tredje bioLNG-anlegget i Norge, og det femte globalt.
   «Effektivitet og miljømessig bærekraft er to hovedpilarer i Wärtsiläs strategi for fremtidig energibruk. Denne nye fabrikken representerer begge disse pilarene, og vi er stolte av å være sammen med VEAS i dette karbonreduksjonsprosjektet», sier daglig leder Arne Jakobsen i Biogas Liquefaction Systems i Wärtsilä.
   «Wärtsilä har den erfaring og tekniske kunnskap som trengs for å integrere vårt nye bioLNG-anlegg med vårt eksisterende anlegg. Støtten deres gjennom hele prosjektet har vært bra, og de har vist seg i stand til å møte den krevende tidsplanen vår», sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS.
   Leveransen omfatter oppgradering av flytende biogass- og varmtvannsproduksjonsanlegg, lagring og løsning for påfylling av tankbiler.
Wärtsilä legger opp til rask leveranse, og installasjonen er planlagt å være ferdig i løpet av 14 måneder. Anlegget forventes å bli satt i kommersiell drift i 2020. Wärtsilä-systemene har vist seg å være energieffektive og med lave driftskostnader.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1