Tips redaksjonen
24.10.2017

Et verktøy for lederutvikling

Gode og trygge ledere ser, verdsetter og involverer medarbeidere. Kunnskap om og trening i hvordan disse faktorene kan etterleves, bør derfor være av stor interesse for alle ledere som er opptatt av å legge til rette for at medarbeidere skal mestre jobben best mulig.

Det å lære seg å lede andre mennesker, slik at de faktisk mestrer og yter best mulig i egen jobbutførelse og i samspill med andre, ved å øve på praktiske eksempler fra lederhverdagen før man setter i gang, er noe de aller fleste ledere ikke gis anledning til før de begynner å lede andre. Gode og trygge ledere ser, verdsetter, involverer og utfordrer medarbeidere slik at de mestrer best mulig ut fra deres egne forutsetninger og til beste for virksomheten. For å få til det på en god måte, mener forfatterne av boken Mestringsledelse i praksis (Gyldendal forlag) at det er helt nødvendig å stoppe opp og trene på ulike forhold som har betydning i utøvelsen av daglig ledelse. Det handler om ledelsesmobilisering som er å bli bevisst på lederrollen ved å trene, lære, reflektere og korrigere på en systematisk måte, over tid og sammen med andre.
   Skal ledertrening oppleves som nyttig, og skal treningen også kunne ses i en større sammenheng, er det viktig å ha en god verktøykasse. I boken presenteres 11 aktuelle verktøy med til sammen 26 ulike øvelser som kan benyttes i egentrening og i arbeidet med lederutvikling. Noen verktøy er individuelle, mens andre skal gjennomføres i mindre eller større ledergrupper. Noen kan også tilpasses helt opp til en 360-graders evaluering. Flere verktøy kan med fordel gjennomføres i egen medarbeidergruppe.
   Det følger med en forklaring til hvert enkelt verktøy der det fremkommer hva som er målet med øvelsen, hvem som er målgruppe, om det forutsettes forberedelser, fremgangsmåte og/eller spilleregler og videre oppfølging. De ulike verktøy og øvelser må ikke gjennomføres i en bestemt rekkefølge, og noen kan med fordel også gjennomføres flere ganger.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1