Meny
12.11.2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål, sier samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode
   Den nye betalingsmodellen gir entreprenørene som salter noe av godtgjørelsen per time arbeidet. Dette vil gjelde for alle nye kontrakter med oppstart fra høsten 2018. Inntil nå er de kompensert for mengden salt som ble brukt. Det kan gi feil insentiv dersom målet er å redusere bruken av salt.
   Bruk av salt på veiene om vinteren kan ha påvirkning på jord, biologi og vann.
Det nye opplegget gir entreprenørene bedre mulighet til å justere mengden salt det faktisk er behov for på de ulike veistrekningene. I stedet for å kanskje salte for mye på en tur, kan de nå i større grad ta en tur ekstra dersom forholdene krever det.
   I tillegg har veimyndighetene de siste årene satt krav om at strø- og brøytebilsjåførene må gjennomgå opplæring og bestå en test i vinterdrift med et spesialtilpasset opplegg for dem som salter.
   I vintersesongen 2016/2017 ble det strødd 231 000 tonn salt på norske veier. Til sammenligning ble det strødd 943 000 tonn sand og brøytet 20,8 millioner kilometer.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no