Tips redaksjonen
01.08.2017

Enova utvider hydrogensatsingen

Med årlige utlysinger for bygging av fyllestasjoner skal Enova legge til rette for en raskere vekst i bruk av hydrogenkjøretøy.

– Det må bli stadig lengre mellom fossilbilene på veien mot lavutslippssamfunnet. Når hydrogenkjøretøy blir konkurransedyktige, vil hydrogen kunne bli en viktig bidragsyter i å gjøre transportsektoren utslippsfri. Derfor ønsker vi nå prosjekter som bidrar til å redusere kostnadene og bygge erfaringer, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Støtter både biler og stasjoner
Enova legger opp til årlige utlysinger og tar sikte på å støtte opptil tre hydrogenstasjoner i årets utlysing.
   – I mars gjorde vi det mulig for proffmarkedet å få støtte til innkjøp av hydrogenkjøretøy, og støtten til fyllestasjoner spiller godt på lag med dette. Vi ønsker å bidra til en tilpasset og målrettet utbygging av infrastrukturen, og vil fortsette å følge utviklingen i tilbudet av kjøretøy nøye, sier Nakstad.

Bygger for framtiden
Hydrogenstasjoner som har et visst kundegrunnlag, vil bli prioritert i konkurransen om midlene.
   – Det bedrer lønnsomheten i prosjektet og gjør at vi får fram brukserfaringer så tidlig som mulig. Særlig stasjoner som knytter til seg større bilflåter innenfor nærings- og kollektivtransport, kan gi nyttige driftserfaringer raskt, sier Nakstad.
   Enova-sjefen mener dette også vil gi andre aktører et bedre grunnlag for å vurdere hydrogenkjøretøy.
   – Slike prosjekter vil kunne vise både privatbilister og næringslivet at hydrogen er et reelt alternativ. På denne måten legger støttetilbudet til rette for en raskere vekst i hydrogenmarkedet når tilgangen på hydrogenbiler etter hvert tar seg opp, sier Nakstad.

Viderefører eksisterende støttetilbud
Det nye tilbudet føyer seg inn i rekken av støttemuligheter Enova har for å ta i bruk hydrogen i transport, og Nakstad både håper og tror at Enova får være med på å realisere en rekke gode hydrogenprosjekter i årene som kommer.
   – Vi beholder de andre støttetilbudene vi allerede har. Innovative hydrogenprosjekter er fortsatt velkomne til å søke på teknologiprogrammene våre. Offentlige og private aktører som søker om støtte til hydrogenkjøretøyer kan også få støtte til å bygge fyllestasjon samtidig. I tillegg kan vi støtte kommuner og fylkeskommuner som ønsker å bygge hydrogenstasjoner for å elektrifisere offentlige transporttjenester, opplyser Nakstad.
   Enova har satt 29. september som søknadsfrist for årets utlysing, med mål om tildeling i november. Hydrogenstasjonene som får støtte i denne runden, skal være i drift senest 1. september 2019.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1