Tips redaksjonen
11.04.2016

Enormt marked for elvarme

Markedet for elvarme i lavenergibygg er enormt. – Strøm er vår reneste og mest fornybare energi. Vi må derfor utnytte den for det den er verdt, sier informasjonsansvarlig Jan Harsem i Elvarme Norge.

Både Elvarme Norge og Varmecomfort AS mener fremtiden er elektrisk. Også myndighetene begynner nå å få øynene opp for dette.
 
Lavtbyggende varmefolie
Med Flexwatt har Varmecomfort en lavtbyggende varmefolie som er godt egnet for lavenergihus. – I slike bygg er tetthetsgraden stor. Da er det viktig å kunne regulere varmen raskt opp og ned. Benyttes det f.eks. magasinerende varmekilder, er det vanskeligere å utnytte varmen effektivt fordi den er tregere å regulere. Det blir vanskeligere å utnytte varmen fullt ut med magasinerende varmekilder, som vannbåren varme eller varmekabler støpt i betong, sier markedsansvarlig Lars Ruud i selskapet.
 
Kostbart
Å investere i vannbåren varme kan fort bli en kostbart affære og beløpe seg til flere hundre tusen kroner. – Skal man få full utnyttelse av systemet, må det i tillegg investeres i varmepumper. I lavenergibygg er slike løsninger dårlig økonomi. Tanken er god, men sluttsummen blir for høy. Derfor mener vi varmefolie under parkett, laminat og tregulv er det beste alternativet, påpeker Ruud.
 
Mer kostnadseffektivt
– Elvarme er kostnadseffektivt sammenliknet med vannbårne systemer, det være seg jordvarme eller kjernevarme, mener Harsem. – Lavenergibygg og passivhus gir nye markedsmuligheter for elvarme fordi energibehovet er ekstremt lavt. I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig som oppvarmingskilde. Med nye og tettere hus blir dagens vannbårne systemer for dyre. Ut fra et samfunns-, bruker-, og klimaøkonomisk synspunkt er derfor elvarme det mest lønnsomme valget.
 
Reduserer oppvarmingsbehovet
– Med lavenergibygg reduseres oppvarmingsbehovet. Slik jeg ser det, er elvarme det beste alternativet. Derfor er det urimelig å pålegge restriksjoner eller forby elvarme. Utviklingen går nå i favør av strøm som oppvarmingskilde, sier Harsem i Elvarme Norge. ¬– Nye forslag til energiregler var på høring i fjor og trådte i kraft fra nyttår. Reguleringen av direktevirkende elvarme i bygg på inntil 1000 kvm er fjernet, men for bygg over 1000 kvm er kravene skjerpet. Her skal det nå benyttes energifleksible oppvarmingssystemer, som myndighetene ofte definerer som vannbåren varme. Med grensen på 1000 kvm veltes kostnadene over på næringslivet, kommuner og andre offentlige instanser. De pålegges kostbar oppvarming av kontorbygg, sykehjem, skoler og barnehager, selv om energieffektiv og rimelig elvarme kunne vært benyttet.
 
Vår reneste energikilde
– Fortsatt er det mange som ser på strøm som en forurensningskilde. Årsaken er at deler av Europa produserer strøm av kull. Dette er ikke tilfellet i Norge. Her er vannkraft vår reneste og mest fornybare energikilde. – Flere hevder at varmepumper vil redusere energiforbruket, men både Harsem og Ruud mener løsningen blir for kostbare. – Elvarme gir svært god komfort med lavt energiforbruk.
 
Gryende erkjennelse
– Det er en gryende erkjennelse hos myndighetene at det er fornuftig å satse på elvarme, sier Harsem. – Til nå har det vært en ekstrem oppmerksomhet på byggkostnader. I de største norske byene er det mangel på leiligheter, og etterspørselen er større enn tilbudet. Mange har problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Nye myndighetskrav kan presse prisene oppover. Å få dem ned har vært en politisk villet prosess. Politikernes og markedets erkjennelse om at elvarme er bra, gjør at vi har fått en ny tenkning og konkurransesituasjon, understreker han.
 
Strømsparing
Varmefolie som dag- og nattsenkes, kan redusere energiforbruket med opptil 30 prosent.
   – Med Flexwatt er det enkelt å senke temperaturen til alle døgnets tider. Det tar ca. 20 minutter fra gulvet er i nattposisjon til det oppnås komforttemperatur. Med vår brukervennlige termostater kan varmen senkes/heves i korte/lengre perioder, sier Ruud. Han legger til at strømforbruket med Flexwatt er 60 watt pr. kvm. – Effekten er ekstremt lav og blir enda lavere jo tettere byggene er. Med varmepumpe luft-til-luft oppnår man bare varme i deler av huset, og den lar seg ikke flytte fra rom til rom. Da varmepumpene kom på markedet, ble de fremstilt som nullenergiforbrukere. Realiteten er at de forbruker mye mer energi enn først antatt.
 
Fritt valg
Huseiere står selvsagt fritt i valg av varmefolie og andre elvarmesystemer eller vannbåren varme. – Men, sier Harsem, elvarme er det billigste og egner seg best i lavenergihus og bygninger som følger de nye energikravene i TEK10, og kommende revisjoner av TEK.
 
Tvekamp
– Det virker som om myndighetene nå revurderer synet på elektrisitet i debatten om elvarme. Skal vi oppnå et teknologiskifte og en innovasjon innenfor det grønne skiftet, må vi slippe markedskreftene til. Da nytter det ikke med regulatoriske krav som hindrer en grønn og teknologisk innovasjon. Når det er sagt, er det en betydelig lobbyvirksomhet på begge sider av bordet. De som har hatt de største privilegiene, er opptatt av å beholde dem. Se bare på debatten om energiforsyningskrav i bygg. Når myndighetene i sitt høringsforslag påpeker at elvarme er ren og fornybar, skapte det voldsomme reaksjoner fra VVS-bransjen. Vi er derfor beredt til å fortsette kampen for elvarmens berettigelse, avslutter Harsem.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1