Tips redaksjonen
18.10.2016

Enorm vekst for mobilbetalt parkering

Ferske tall fra EasyPark viser at nordmenn omfavner mobilbetalt parkering som aldri før.

De ferske tallene viser også en ekstrem positiv utvikling i 2016. Fra januar til september har det vært en økning i antall mobilbetalte transaksjoner på hele 49 prosent. Stian André Holst, daglig leder i EasyPark, sier utviklingen er i tråd med tidligere år og at han tror på en fortsatt vekst i årene som kommer.
   – Mobilbetalt parkering, eller mobilbetaling generelt, er noe som vil fortsette å vokse. Økningen i antall transaksjoner skyldes at stadig flere laster ned appen, men også at eksisterende kunder benytter tjenesten mer hyppig, sier han.
 
Disruptiv teknologi
For Europa generelt viser EasyPark sine tall en vekst på hele 67 prosent. Stian André Holst sier EasyPark er en del av en generell samfunnstrend der såkalt ”disruptiv” teknologi endrer mønsteret vi forbrukere har opparbeidet oss over tid.
   – EasyPark endrer noe så grunnleggende som våre parkeringsvaner. Ved å ta i bruk allerede eksisterende teknologi har EasyPark forenklet bilistenes hverdag. Enkelt forklart er EasyPark en teknologiaktør som står mellom parkeringsselskapene og bilistene ved å forenkle og formidle, sier han.
 
Merverdi
Fra å være en betalingsformidler er EasyPark i dag en tjeneste som gir kundene merverdi utover det å bare betale. For eksempel kjøpte EasyPark tidligere i år opp selskapet Parko, noe som i praksis betyr at EasyPark har tilgang på algoritmer som viser sannsynligheten for tilgjengelige parkeringsplasser i nærheten av der du skal.
   – I tillegg til det strategisk viktige oppkjøpet av Parko har vi med våre samarbeidspartnere utviklet teknologi som i sanntid viser deg oversikt over ledige parkeringsplasser. Noe som er rullet ut i Bærum kommune som det første stedet i Europa, sier Stian André Holst.
   – Undersøkelser viser at opptil 30 prosent av trafikkrelaterte utslipp i byer kan spores tilbake til biler som kjører rundt og leter etter ledig parkeringsplass. Ved å vise bilistene hvor det er ledige parkeringsplasser, er vi indirekte med på å redusere de trafikkrelaterte utslippene, legger han til.
 
På bilistenes premisser
Med EasyPark starter du enkelt parkeringen fra telefonen idet du parkerer, og den avsluttes i det du setter deg i bilen igjen. Parkeringen kan forlenges fra der du måtte befinne deg, og overbetaling unngås.
   – En feltundersøkelse EasyPark gjennomførte, viste at det er vanlig å overbetale med så mye som 20 prosent. I snitt betaler vi 23 kroner for parkeringstid vi ikke har behov for. Med EasyPark er dette problemet historie da parkeringen avsluttes idet du setter deg i bilen, avslutter Stian André Holst.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1