Tips redaksjonen
01.08.2017

En lysgrav gir nye muligheter i kjelleren

En lysgrav foran kjellervinduet kan gjøre det mulig å sette inn større vindu og utnytte kjelleren til oppholdsrom.

Lysgraven slipper dagslyset ned i kjelleren, gir mulighet for vinduslufting, og med rømningsvindu kan den tjene som rømningsvei. Byggforskserien 523.151 Lysgraver foran kjellervinduer har oppdaterte råd om fuktsikring, krav til rømningsvei og rømningsvindu.
   Anvisningen viser oppbygning av lyskasser i plasstøpt betong, lettklinkerblokker, betongelementer, naturstein og tre, samt hele kasser av glassfiberarmert polyester.

Skap best mulig lysforhold
Rom for varig opphold i kjeller skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys. Rom for varig opphold er stue, kjellerstue, soverom, kjøkken og arbeidsrom.
   Jo større avstanden i lysgraven er ut fra kjellerveggen, desto mer lys slippes inn i rommet. En lysgrav som er bredere enn vinduet, bidrar også til bedre lysforhold i rommet. Lyse overflater på innsiden av lyskassen gir god lysrefleksjon.
   Hvis lysgraven ikke er rømningsvei ut fra oppholdsrom i kjeller, er hensynet til dagslys som regel avgjørende for dimensjoneringen.

Flere sikringsmuligheter
Nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. Nivåforskjeller på 0,5 m eller mer skal avgrenses slik at de ikke utgjør fare for personer som snubler nær dem.
   Lysgraver kan sikres med kantstein, rullestein og vegetasjon. De kan også sikres med rist. Der lysgravene fungerer som rømningsvei, må rister lett kunne løftes opp fra undersiden.

Kilde: SINTEF/Byggforsk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1