Tips redaksjonen
16.12.2015

Én liste i stedet for to

–Vi skal gjøre det enklere for bonden og mer effektivt for myndighetene, sa adm. dir. Nina Sundqvist da hun og direktør Jørn Rolfsen inngikk en formell samarbeidsavtale mellom Matmerk og Landbruksdirektoratet tidligere i høst.

Fra før av har Matmerk samarbeidsavtale med Mattilsynet, og Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) er anerkjent som bransjestandard av Mattilsynet. Avtalen med Landbruksdirektoratet er en viktig oppfølging, der poenget er å bruke KSL til å samkjøre bondens kvalitetsdokumentasjon enda bedre med de forventninger det offentlige stiller.
   – 40 000 bønder bruker KSL og logger seg på for å gjennomføre egenrevisjon og gå gjennom sjekklister for gården. Jo færre plasser de må logge seg på og desto færre lister og skjema de må fylle ut, desto bedre er det både for bonden, bransjen og myndighetene, sier Sundqvist
  – At miljøplanen nå er en del av KSL, effektiviserer og forenkler hverdagen for bonden, og gir myndigheten sikkerhet for at miljøaspektet blir ivaretatt. Det styrker bondens omdømme, og er bra for alle, sier Landbruksdirektør Jørn Rolfsen.  
   Samarbeidsavtalene innebærer blant annet at KSL nå inneholder alle miljøkrav myndighetene setter til gardsdriften. Dermed slipper bonden dobbel bokføring for å bevise at han følger miljøkravene.
   I tillegg vil oppdatering av registerinformasjon og grunndata fra søknad om produksjonstilskudd flyte bedre mellom Landbruksdirektoratet og KSL-systemet.
   – Her har vi mange muligheter til å utnytte hverandres data til beste for næringen. Det er derfor viktig å få på plass denne samarbeidsavtalen slik at vi kan spare bonden og hans varemottakere mest mulig jobb, sier KSL-sjef Tom Roterud.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1