Tips redaksjonen
05.05.2015

– En historisk dag for Norge

Dette er en historisk dag i et historisk år for landet, sa olje- og energiminister Tord Lien da han 13. februar mottok plan for utbygging og drift (PUD) for første utbyggingsfase av gigantfeltet Johan Sverdrup.

Overrekkelsen fant sted hos Statoil på Fornebu med de fem partnerne i feltet til stede.
   – I år er det 50 år siden oljevirksomheten i Norge startet opp. Grensene på sokkelen ble lagt, og den første – og største – konsesjonsrunden lyst ut. I dag har jeg mottatt planen for utbyggingen av Sverdrups første byggetrinn. Jeg vil ikke nøle med å kalle det en historisk dag. Sverdrup-utbyggingen er det største industriprosjektet i Norge i moderne tid, sa olje- og energiminister Tord Lien.
    Lien berømmet partnerskapet for å ha levert en imponerende utbyggingsplan.
   – Jeg vil også gi ros til de mange kvinner og menn i Statoil, i partnerskapet og hos kontraktørene som har brakt dette prosjektet fram til investeringsbeslutning. Denne utbyggingsplanen sier noe om vår nasjons evne til å løfte fantastiske industriprosjekter, sa Lien.
 
Vil opprettholde aktiviteten i næringen
Utbyggingsfasen av første byggetrinn vil gi over 50 000 årsverk. Nærmere 3500 årsverk er beregnet for driftsfasen. De samlede inntektene fra Sverdrup er anslått til 1350 milliarder kroner over 50 år. Det tilsvarer i overkant av de beregnede inntektene på årets statsbudsjett.
   – Prosjektet kommer som bestilt for å opprettholde aktiviteten i næringen de nærmeste årene samt sikre oljeproduksjon og verdiskaping også etter 2020. For mange leverandører hadde fremtidsutsiktene vært vesentlig annerledes uten dette gigantprosjektet. Flere kontrakter er allerede tildelt, og mange flere vil komme, understreket Lien.
   – Sverdrup vil levere i mange år. For å illustrere langsiktigheten: Dette er et prosjekt som vil gi både arbeid og inntekter til våre barn og barnebarn, la han til.
   Olje- og energidepartementet vil nå behandle utbyggingsplanen med sikte på behandling i Stortinget våren 2015.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1