Tips redaksjonen
08.12.2017

Elkem Solar fikk Næringslivets klimapris 2017

Næringslivets klimapris 2017 gikk til Elkem Solar. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.

Elkem Solar er tildelt næringslivets klimapris 2017 for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium. Metoden gir lavere klimagassutslipp, mindre energiforbruk og økt kostnadseffektivitet. Gjennom satsing på innovasjon, langsiktige eierskap og sterkt fokus på reduksjon i utslipp av klimagasser og energiforbruk er Elkem Solar en driver for det grønne skiftet. Høykvalitets silisium fra Elkem Solar er viktig for å gjøre solceller mer konkurransedyktige og er et godt eksempel på at norsk prosessindustri kan være ledende i et internasjonalt marked.
   – Norsk prosessindustri har tatt mål av seg å øke verdiskapingen betydelig ved nye prosesser med stadig mindre klimaspor. Elkem Solar viser at prosessindustriens visjon om nullutslipp i 2050 ikke er utopisk, sier Kristin Skogen Lund, adm.dir i NHO.
   – Elkem Solar har i lang tid jobbet tett med universiteter og forskningsinstitutter i Norge – for eksempel i forskningssenteret for miljøvennlig energi (FME) Solar United med IFE, NTNU, SINTEF, UiO samt en rekke industriaktører. Slike samarbeid er helt avgjørende for å lykkes internasjonalt, sier Olav Bolland, dekan ved fakultet for ingeniørvitenskap ved NTNU.
   – Elkem er et eksempel på at stadig flere norske bedrifter bidrar til viktige klimaløsninger internasjonalt. Fra ZEROs side handler koblingen mellom klimapolitikk og næringsliv om få frem klimaløsningene raskt nok, slik at vi kan hindre skadelig global oppvarming. Elkem bidrar til å gjøre solceller så billig og bra at fornybar energi kan vokse raskere, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO.
   – Jeg er glad for å motta prisen på vegne av alle som jobber i Elkem Solar. Siden vi startet opp, har verdensmarkedet for solceller blitt 50 ganger større, og du får ti ganger mer solstrøm for pengene. Gjennom høy utviklingstakt, kostnadsfokus og ikke minst unike ansatte har vi overlevd i et tøft internasjonalt marked. Solceller er en av de løsningene som kan bety aller mest for å motvirke klimaendringene, og det har vi lyst til å være med å utvikle videre, sier Geir Ausland, verksdirektør i Elkem Solar.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1