Tips redaksjonen
06.06.2016

Elkem Bjølvefossen mer enn dobler el-produksjonen

– Hvert år forsvinner store mengder energi som spillvarme fra norske industribedrifter. Å utnytte overskuddsenergi er noe av det klokeste vi kan gjøre på veien mot lavutslippssamfunnet. Vi ser med glede at Elkem investerer i og effektivt utnytter energi som ellers ville gått til spille, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

29. mars åpnet næringsminister Monica Mæland det utvidede og oppgraderte energigjenvinningsanlegget ved Elkems metallsmelteverk i Ålvik i Kvam Herad ved Hardangerfjorden. Smelteverket produserer ferrosilisiummagnesium som benyttes i jernstøperier for å fremstille seigjern. Seigjern inngår i blant annet bildeler og vindmøller.
   – Energien som nå gjenvinnes fra smelteverket, skal mates rett inn på nettet. Det betyr at energi som ellers ville gått til spille, kommer husholdninger og næringsliv på Vestlandet til gode. Prosjektet er også viktig for vårt videre arbeid med energigjenvinning og en mer energieffektiv produksjon, sier administrerende direktør Helge Aasen i Elkem.

Tilsvarer forbruket til 4000 husholdninger
Elkem Bjølvefossen har siden slutten av 70-tallet gjenvunnet kraft fra ovnsprosessene ved hjelp av et kjelanlegg og dampturbinanlegg. Verket bruker mellom 350 og 400 GWh kraft per år. De siste årene har verket gjenvunnet 40 GWh elektrisk kraft per år. Ved å installere en ny, mer optimal dampturbin og generator, kan den årlige gjenvinningen og elproduksjonen økes til 85 GWh årlig. Det nye anlegget vil dermed gjenvinne energi som tilsvarer forbruket til 4 000 norske husstander i året.
   – Kapitalkrevende prosjekter som dette kunne ikke blitt gjennomført uten støtte fra Enova. Det nye anlegget i Ålvik gir en betydelig klimagevinst. At investeringen i tillegg styrker Bjølvefossens konkurransekraft på lang sikt gjør dette til en viktig merkedag for hele konsernet, sier Aasen i Elkem.
   Globalt kan denne gjenvinningsteknologien ha et potensial på mer enn 16 TWh.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1