Tips redaksjonen
27.05.2014

El-drevet fiskebåt

Et norsk båtbyggeri satser nå på å bli verdens første leverandør av miljøvennlige fiskebåter, opplyser forskning.no.

Den første hybride sjarken skal stå klar i oktober, og den skal være utstyrt med en batteridrevet elektrisk motor.
  – Utfordringene har til nå vært å finne batteriløsninger som er robuste og billige nok, forteller forsker Jørn Eldby fra SINTEF. Men med dagens teknologi er dette gjennomførbart.
  SINTEF samarbeider med norske fiskere og båtbyggeriet Selfa Arctic AS i Trondheim om hybridbåten. 

Mer utslipp mellom fiskefeltene
Så langt har forskerne utført en rekke forsøk på ulike driftsmønster for mindre fiskefartøy for å finne ut av hvor mye kraft fartøyene trenger.
Beregningene viser at energiforbruket til og fra fiskefeltet utgjør 60–70 prosent av det totale forbruket under turen. 
  – Samtidig vet vi at tiden som brukes til og fra feltet bare utgjør en fjerdedel av tiden det fiskes, sier Eldby. 

Økonomisk løsning
Målet har vært å tilpasse batterikapasiteten slik at mannskapet kan fiske uten at dieselmotoren er i gang.
  Dette vil redusere slitasjen på motoren vesentlig, sammenlignet med en dieselmotor som går på tomgang under store deler av dagen.
  I tillegg har forskerne gjort beregninger som viser kostnader og besparelser ved aktuelle hybride løsninger.
  Stadig billigere batterier, sammen med reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, forventes å veie opp mot noe høyere investeringskostnader i løpet av noen år.
  – Vi ser en framtid i hybride fiskebåter, både teknologisk og økonomisk. Under normale driftsforhold vil drivstofforbruket reduseres med over en tredjedel, sier Eldby. 

Satser på sjarken
Båtbyggeriet Selfa Arctic AS i Trondheim satser nå på å realisere ideen med å bygge en hybrid. Her er optimismen knyttet til hybrid-løsningen stor:
  – Vi satser tungt på miljøvennlige båter og merker at fiskerne selv er veldig interessert. Vi erfarer at både redere og bransjen generelt er interesserte i miljøvennlige båtkonsepter, forteller Erik Iansen i Selfa. 
  Bellona, som båtbyggerne samarbeider med i flere prosjekter, har også gitt gode tilbakemeldinger.
  – De ønsker denne typen båter velkommen.
 
Nå bygger de også en hybrid passasjerbåt med plass til 25–30 passasjerer. Denne må imidlertid ha en litt annen løsning fordi såpass mange passasjerer krever et enda lettere skrog.

Miljø og HMS
Tanken er at sjarken skal komme seg både til og fra fiskefeltet ved hjelp av elektrisitet, men at dieselmotoren skal kobles inn etter behov.
  Når fisket er i gang, er det den elektriske motoren som skal sørge for driften.
 
Dette vil kunne få store positive miljøfølger fordi det vil bidra til å reduserer CO2-utslippene i takt med det reduserte drivstofforbruket, men også fordi det vil gjøre arbeidsmiljøet til fiskerne bedre.
  Å fiske med en dunkende dieselmotor i timevis kan være krevende på grunn av både støy og forurensende eksos. 

Lang levetid
Batteriene i sjarken som nå er under bygging, tåler mellom 4000 og 15 000 ladinger.
  Om en fisker er 150 dager i året på sjøen og båten lades hver gang, vil det gi 25 års levetid, som er samme levetid som en vanlig dieselmotor.
  Motorløsningen som er valgt i sjarken, er en såkalt seriehybrid. Det betyr at 70–100 prosent av energien kommer fra batteriet, men at den støttes av en dieselmotor som står i enden av drivlinja.
  – Dette vil gi båten energi selv om batteriene går tom, men har også en viktig funksjon med tanke på sikkerhet, forklarer Erik Ianssen.
  – Vi ser også et stort potensial for mindre hybride fartøyer innenfor havbruk og havneservice. Her er ikke fordyrende backup-løsninger med diesel motor nødvendig i samme grad. Strømtilgang finnes innenfor kort rekkevidde, noe som muliggjør rene og billigere batteriløsninger, sier Eldby i SINTEF. 
  Selfa har fått støtte til sine prosjekter fra både Transnova og Havbruksnæringens Forskingsfond. 

Kilde: forskning.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1