Tips redaksjonen
31.08.2015

Ekstrem girolje for manuelle kasser

Orion 870 er en girolje som har klatrende egenskaper. Den går mot kjernen av drevet og slynges ikke av.

Ordinære giroljer slynges av drevene, og det blir dårligere smøring mellom metallflatene – og raskere nedbryting. Orion 870 beholder en fin smørefilm på metallflaten uansett hvor grundig den er tørket bort. Dette sikrer at Orion 870 beholder smøreegenskapene, også ved oppstart. Metall-mot-metall, eller dårlig smøring, gir høy varmgang i girkassen.
   Orions slitasjereduserende egenskaper hindrer at skadelig pitting oppstår på drevtennene.
   Orion 870 reduserer også dramatisk støynivået i et girsystem. Det hindrer slitasje, skraping  osv. Disse viktige årsakene til støy og slitasje er i stor grad eliminert, og Orion 870 gir en stillegående girkasse. Orion 870s spesielle egenskaper  har vært forsøkt kopiert mange ganger –uten å lykkes. Giroljen overgår API GL 6, noe svært få giroljer gjør. 

Orion 870 markedsføres i Norge av Relekta AS, avdeling Norsk Industriolje, www.relekta.no.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1