Tips redaksjonen
06.03.2014

Eiendomsbransjens kompetansesenter etablert

Senter for eiendomsfag har etablert Eiendomsbransjens kompetansesenter – et nasjonalt knutepunkt for utdanning og kompetanseheving innenfor eiendomsfagene.

Det nye senteret får tilhold i Anthon B. Nilsen-kvartalet, nærmere bestemt i 1. etasje i Øvre Vollgate 7 i Oslo. Øvre Vollgate er en sentral og tilbaketrukket gate – et par steinkast fra Oslo Rådhus – lett tilgjengelig på aksen mellom Oslo Sentralstasjon og Nationaltheatret. 
  I nært samarbeid med medeier Norsk Eiendom vil senteret ta en tydelig og etterlengtet posisjon som det naturlige samlingspunktet for eiendomsfaglig kunnskapsformidling i privat, offentlig og frivillig sektor – med tette koblinger til akademia og fagmiljøer i inn- og utland. 
  Offisiell åpning er 5. mars 2014, men senteret er operativt i undervisningssammenheng allerede fra medio januar. 
  Senteret vil bl.a. tilby undervisning for ansatte på alle nivåer i eiendomsbransjen, undervisning i skjæringsfeltet mellom bransje og akademia, høykvalitets dybdeseminarer innenfor utvalgte fagnisjer, faglig nettverksarena for ledere og spesialister og Nordens beste fagbibliotek innenfor eiendomsfagene 
  Senteret har godt utstyrte undervisningsrom og tilgang til moderne auditorium og kantine.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1