Tips redaksjonen
11.04.2016

Eidesvik går inn i offshore vind

Eidesvik har inngått en kontrakt med Siemens om et støttefartøy til Siemens for et prosjekt i tysk sektor. Kontraktsoppstart er satt til august 2016.

Acergy Viking skal gå på kontrakt for ni måneder på tysk sektor som bolig-, service- og vedlikeholdsfartøy for Siemens Wind Power. Eidesvik har i lengre tid sett på dette som et strategisk satsingsområde og er nå tildelt sin første kontrakt i dette segmentet. Skipet vil foreta en mindre mobilisering før kontrakten trer i kraft i august. Det innebærer blant annet installasjon av et offshore gangveisystem.
   – Vi er svært tilfreds med at organisasjonen viser stor tilpasningsdyktighet, og at vi derfor nå kommer inn i et nytt segment med et av våre subseaskip. Det er gledelig at Acergy Viking kan gå ut i operasjon igjen etter en kort opplagsperiode, sier adm. dir. Jan Fredrik Meling.

Kilde: eidesvik.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1