Tips redaksjonen
20.07.2015

Effektive skipskraner gir bedre luft

Enova investerer 1,15 millioner kroner i rederiet Grieg Star. Kranene om bord på Grieg Stars skip vil nå kunne lade batterier når de senker last, på samme måte som elbiler lader batteriet når bilen bremser.

– Denne anvendelsen av batterier kan bli den første i sitt slag innenfor handelsflåten. Ved siden av å slippe ut mindre CO2 vil vi kunne bidra til å bedre lokal luftkvalitet i havnene ved å redusere våre utslipp av SOX, NOX og sotpartikler. En bonus er at kranene blir mer effektive, slik at liggetiden ved kai går ned, sier administrerende direktør Camilla Grieg i Grieg Star.
   Enova mener at prosjektet kan bli et fyrtårn for resten av næringen:
   – Vi trenger gode pilotprosjekter som kan utløse flere installasjoner om bord i skip, og nå går Grieg Star foran og viser at nye elektriske løsninger kan bidra til å redusere utslipp og senke kostnadene, sier Petter Hersleth, markedssjef transport i Enova.
   Kongsberg Maritime er ansvarlig for systemet og har utviklet løsningen i samarbeid med Grenland Energy, som er leverandør av batterisystemet.

Lagrer returkraften
Selv med bare én kran i drift er effektbehovet innimellom så stort at minst to hjelpemotorer må være i drift for å holde strømnettet stabilt og for å unngå for mange hastighetsreduksjoner. Dette medfører at generatorene i dag går med ugunstig lav belastning det meste av tiden, noe som gir høyt drivstoff-forbruk. Grieg Stars leder for prosjektet, Anders Moseid, lover en mer energieffektiv drift:
   – Kranene om bord i våre nye skip produserer strøm når de senker lasten, tilsvarende dynamoen på en sykkel. Med batterisystem om bord får vi lagret denne returkraften og tilbakeført energien når kranene løfter. Ved at batteriet tar det meste av effekttoppene, kan hjelpemotorene ligge på en stabil og optimal belastning, sier Moseid.
   En annen effekt av installasjonen er skipet blir klargjort for å kunne bruke landstrøm i de havnene som tilbyr dette. Det vil gi ytterlige reduksjon av lokal forurensing som svovel og sotpartikler.

Stor tro på batterier i maritim sektor
Batterisystemet vil spare i overkant av én gigawattime i året per skip det installeres på. Grieg Star har ti egnede skip i flåten, og dette pilotprosjektet omfatter ett av dem. Enova tror at batteriløsninger har et stort potensial i maritim sektor:
   – Sjøtransport er et viktig satsingsområde for Enova; Her er det store klimagevinster å hente. Det blir levert stadig flere svingkraner med fullelektrisk drift, så potensialet for batteriløsninger som hos Grieg Star vil bare vokse, sier Hersleth.
   – Vår løsning er spesielt anvendelig om bord på offshore supplyskip og ferger, men vil være interessant også for flere andre fartøystyper. Dette kan også installeres på el-drevne traverskraner, både til sjøs og på land, sier Moseid i Grieg Star.
   Batteriet vil installeres om bord i Grieg Stars skip i november, med testperiode frem mot mai 2016. Batterisystemet er den første høyeffektsoptimaliserte batteripakken for maritimt bruk og er utviklet og produsert i Norge. Grenland Energy har fått støtte fra Innovasjon Norge i utviklingsarbeidet.

Kilde: mynewsdesk.com

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1