Tips redaksjonen
16.05.2018

Edelfarm AS mottok Nova fôrflåte

Edelfarm har mottatt sin nye fôrflåte levert av Steinsvik.

Moderne design, avansert teknologi
Flåten er av typen Nova 600 og blir levert som nummer 8 av 19 kontraherte i Steinsvik sin nyeste flåtedesign. Nova-designen er optimalisert for skånsom håndtering av fôret og effektiv drift og gode arbeidsforhold for mannskapet om bord. Edelfarm sin flåte måler 35 x 12 meter inklusiv plattformer, har bofasiliteter for tre personer og god ensilasjekapasitet. Med i leveransen er også et 12-linjers FeedStation fôringsanlegg og et integrert HD kamerasystem til 13 merder. Videre er flåten levert med et avansert flåtestyringssystem som gir operatørene overvåkning av alle tankvolum, fjerndrift av trimtanker, overvåkning av lensepumper, styring og overvåkning av generatorer og brannovervåkning.

Et løft inn i fremtiden
«Flåten ble bestilt hos Steinsvik høsten 2017. Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS, som eier flåten sammen, ser fram til å få den i drift på lokaliteten Daumannvik i løpet av mai,» sier Sven Inge Skogvoll, Daglig leder i Edelfarm AS.
   «Dette blir for oss enda et løft inn i framtiden. Vi jobber kontinuerlig mot nye mål i vår  miljøvennlige og bærekraftige produksjon. Denne flåten blir, lik de andre flåtene vi eier, liggende på landstrøm, noe som vil kutte CO2-utslippene på lokaliteten betydelig.
   Sett fra et HMS-perspektiv vil dette gjøre hverdagen litt enklere for driftspersonellet på lokaliteten. Flåten er utstyrt med alle fasiliteter og driften kan bedre overvåkes via skjermrigg og et utall kamera over og under vann».

Stolt leverandør
«Det er en fôrflåte vi virkelig er stolte over å overlevere,» forteller Odd Ronald Olsen salgssjef for Nord-Norge i Steinsvik. «Gjengen fra Edelfarm har vært svært bevisste på hva som har vært viktig for dem, og sluttresultatet er en virkelig avansert flåte som de vil få nytte av i mange år fremover. Valgene de har gjort, gir dem blant annet full kontroll lokalt på flåten samtidig som den er spesielt godt egnet til en eventuell fremtidig fjerndriftsløsning. Jeg gleder meg til den er på lokalitet».

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1