Meny
04.02.2019

EK 400 kan nå leses på engelsk

Et økende antall utenlandske elvirksomheter og fagarbeidere søker om godkjennelse til å kunne arbeide i Norge.

DSB forutsetter at de som skal arbeide i Norge også setter seg inn i regelverket som NEK 400 er en del av.
   NEK 400:2018 foreligger derfor nå i engelsk utgave slik at det blir enklere for utenlandske installatører, leverandører og prosjekterende å sette seg inn i normens krav.
   Det er et stadig økende innslag av utenlandsk arbeidskraft og virksomheter i Norge, også innenfor elektroteknikk. Det kan være utfordringer knyttet til utenlandske elvirksomheter som er vant til en annen type arbeids- og sikkerhetskultur, samt tekniske løsninger som ikke tilfredsstiller norske krav.
   – Det er i dag et betydelig antall utenlandske elvirksomheter som etablerer seg fast eller midlertidig i Norge, forteller Jostein Ween Grav i DSB. I tillegg kommer et stort antall utenlandske fagarbeidere som ansettes i norske elvirksomheter. Mange norske elanlegg blir i dag også prosjektert i utlandet og det er viktig at man tar høyde for krav i norsk regelverk.
   Norge er på mange måter spesielt ved at vi i hovedsak har et lavspennings forsyningsnett basert på IT-system, som ett av svært få i verden. Vår byggeskikk med trehus og mye isolasjon, samt i hovedsak elektrisk oppvarming og høyt effektuttak, avviker også i stor grad fra hva som er vanlig i andre land. De norske elektrotekniske normene er derfor tilpasset våre spesielle forhold og avviker på mange punkter fra hva som er vanlig internasjonalt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no