Tips redaksjonen
08.06.2015

Digitalt overvåkingssystem for radon

Nytt fra Max Sievert AS er Canary Pro, et overvåkingssystem for radon. Instrumentet kan plasseres hvor som helst i bygningen der man ønsker å måle radon. Oppstartsrutinen er enkel. Det er bare å sette i tre AAA batterier, og Canary Pro starter målingen.

Instrumentet tester luften for radongass i et passivt diffusjonskammer og bruker alfa spektrometri for å kalkulere radonnivået. Canary Pro er ikke sensitiv for endringer i temperatur, fuktighet, støvpartikler og elektromagnetisk stråling dersom den brukes innenfor anbefalte miljøparametre.
   Canary Pro-systemet består av et måleinstrument, en rapport- og analysegenerator (CRA) og programvare for nedlastning til PC.
   Instrumentet viser langtidsgjennomsnitt av radongass for det siste året (oppdateres hvert døgn) og korttidsgjennomsnitt for den siste dagen (oppdateres hver time). Nedlastingen fra instrument til PC skjer på 20 sekunder.
   Nøyaktigheten på målingen er ± 5% ± Bq/m3. Instrumentet kan lagre ti år med radondata med én times oppløsning.
   Canary Pro kan leveres med en robust koffert med programvare for PC, batterier og USB-kabel.
   Canary Pro er et norskutviklet produkt, utviklet av selskapet Canary Pro i Norge, som representeres av Max Sievert.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1