Tips redaksjonen
28.05.2014

Det du trenger å vite om kjøleteknikk

Rittal teknisk bibliotek er en ny serie med bøker som gir nyttige råd, verdifulle tips og forslag til løsninger for brukere innenfor industri og IT. Nå er boken om kjøleteknikk ferdig.

Enclosure and process cooling er boken for maskin- og anleggskonstruksjoner. Denne praktiske 96-siders boken gir grunnleggende kunnskap, beskriver de muligheter som effektiv klimakontroll i kapslinger kan tilby og praktiske tips for prosjektering og drift – selv i komplekse applikasjoner.
  Hvorfor er det nødvendig med varmealvledning fra en kapsling? Hva er grunnleggende i de fysiske beregningene? Hvilke energieffektive teknikker for kjøling eksisterer og er tilgjengelig for avledning av høye varmetap?
  Boken gir omfattende og kompetente svar på disse og mange andre spørsmål. Forfatteren ønsker å gi tydelig og forståelig kunnskap om aktiv varmeavledning med ventilasjonsvifter, vifte- og filterenheter, luft /luft varmevekslere og termoelektriske kjølere. Væskebaserte kjøleløsninger for anvendelse ved veldig høye varmetap er også beskrevet, så vel som aktiv klimakontroll med kjøleaggregat i kapslingen. Et avsnitt handler om den eksakte utformingen og dimensjoneringen av kjøleteknikk ved hjelp av programvare.
  Profesjonell skapmontering med utstyr og ressurser har også blitt undersøkt i dybden. I tillegg gir boken nyttige og praktiske tips. For eksempel illustreres løsninger for effektiv luftstyring i kapslingen samt typiske prosjekteringsfeil. Boken runder av med eksempler på hvordan man kan anvende kjølemaskiner for energieffektiv vannkjøling i industriproduksjonen og i driften av datasentre.
  Enclosure and process cooling kan bestilles direkt fra Rittal. Den er også tilgjengelig som en  PDF-fil for nedlasting på www.rittal.no. Den engelske versjonen i bokform har akkurat blitt lansert.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1